Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći (10.09.)

Crveni križ Federacije BiH će i ove godine je 10.09. obilježio Svjetski dan prve pomoći sa organizacijama u svojoj strukturi. Moto “Svjetskog dana prve pomoći” glasio je: ” DJECA – DJECI – NAUČI PRVU POMOĆ“. Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći realizovano je po smijernicama sa ciljem promocije značaja i ukazivanja na potrebu poznavanja prve pomoći.

TUZLANSKI KANTON

Crveni križ općine Srebrenik

Volonteri Crvenog križa općine Srebrenik tokom ovog dana su zajedno sa lokalnom policijskom upravom vršili anketiranje vozača o poznavanju osnova pružanja prve pomoći. Organizovane su i dvije pokazne vježbe timova prve pomoći kako bi se građanima i praktično prikazalo djelovanje u nesretnoj situaciji, a prolaznicima je ponuđena mogućnost provjere krvnog pritiska, te je vršena distribucija edukativno-promotivnog materijala. U sklopu aktivnosti održano je i predavanje o osnovama pružanja prve pomoći za učenike V razreda “Druge osnovne škole” u Srebreniku.

Crveni križ grada Tuzla

Crveni križ grada Tuzla ove godine Svjetski dan prve pomoći obilježio je združenom edukativno-pokaznom vježbom službi zaštite i ispašavanja Štaba civilne zaštite grada Tuzla. Pored Crvenog križa grada Tuzla, u vježbi su učestvovali i Štab Civilne zaštite grada Tuzla, Civilna zaštita Tuzlanskog kantona- Tim za deminiranje i uklanjanje NUS-a, Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla, Policijska uprava Tuzla, Služba hitne medicinske pomoći JZNU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović”, Dobrovoljno vatrogasno društvo- mladi vatrogasci Tuzla, te gosti organizacija Crvenog križa/krsta Bijeljine, Brčko Distrikta BiH, Gračanice i Osijeka. Radilo se o simulaciji zemljotresa i požara sa više unesrećenih osoba, simulaciji ulaska u minsko polje. Po jedan predstavnik službi koje su učestvovale u vježbi davao je objašnjenja i upute građanima uporedo sa tokom vježbe. U vježbi je učestvovalo preko 200 učesnika, a stotine građana su pratile njen tok.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Crveni križ općine Zavidovići

Crveni križ općine ZAvidovići organizirao je radio kviz u saradnji sa Radiom 1503, a prva tri slušaoca koji su dali tačne odgovore na postavljena pitanja dobili su primjerene nagrade. Volonteri su vršili distribuciju edukativno-promotivnog materijala, te anketiranje vozača i provjeru sadržaja kutija prve pomoći u motornim vozilima.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDNJA BOSNA

Crveni križ općine Donji Vakuf

Volonteri ove općinske organizacije posjetili su JU Dječiji vrtić Donji Vakuf, te mališane upoznali sa organizacijom Crvenog križa i prenijeli im osnovna znanja iz pružanja prve pomoći. Uz saradnju sa PU Donji Vakuf, vršeno je anketiranje vozača o poznavanju osnova pružanja prve pomoći, te provjera posjedovanja i sadržaja kutije prve pomoći u motornim vozilima. Vršena je distribucija edukativno-promotivnog materijala na ovu temu, s ciljem podizanja svijesti javnosti o značaju poznavanja osnova pružanja prve pomoći.

Crveni križ općine Kiseljak

Volonteri ove organizacije su u saradnji sa policijom vršili anketiranje vozača o osnovama pružanja prve pomoći, te dopunu kutija prve pomoći u motornim vozilima. Na edukativnom pultu postavljenom na platou pred zgradom Općine, zainteresiranim prolaznicima demonstrirane su osnove pružanja prve pomoći, te su započete i interaktivne radionice za djecu.

KANTON SARAJEVO

Crveni križ općine Ilidža

Volonteri ove organizacije pripremili su i održali interaktivne radionice za najmlađe đake Prve i Treće osnovne škole, predstavljajući im osnove prve pomoći, te zajedno sa patrolom IV PU Ilidža vršili kontrolu kutija prve pomoći u motornim vozilima i anketiranje vozača o poznavanju osnova prve pomoći. Postavljen je i edukativno-informativni pult na platou Ilidža, na kojem je vršena distribucija edukativno-promotivnog materijala, te je demonstrirana reanimacija, a upriličena je i pokazna vježba. Organizovana je i patrola prve pomoći na biciklima.

HERCEG-BOSANSKA ŽUPANIJA/ KANTON 10

Crveni križ općine Livno

Tajnik ove organizacije i tri volontera su u saradnji sa PS Livno anketirali vozače o poznavanju osnova pružanja prve pomoći, te provjeravali sadržaj kutija prve pomoći u motornim vozilima. Nakon akcije je zaključeno da većina vozača posjeduje odgovarajuće poznavanje osnova pružanja prve pomoći, te posjeduje kutije prve pomoći u svojim vozilima.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.