Events for Decembar 2022

Dana 18.10.2014. godine struktura Crvenog križa Federacije BiH obilježilla je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Mladi Crvenog križa koji su obučeni edukatori iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima su u školama na području mnogih općina održali predavanja na ovu temu. Sa ciljem upoznavanja sa ovim problemom, te reagiranja na adekvatan način. Postavljeni su i info pultovi na kojima su građani mogli dobiti promotivni materijal, željene informacije, te odgovore na sva postavljena pitanja. Učesnici Kampa mladih Crvenog križa FBiH koji je održan u Cazinu su također kroz interaktivne radionice dali svoj doprinos u obilježavanju pomenutog datuma.

Sve veći broj ljudi, uglavnom žena i djece, u svijetu postaje predmetom trgovine ljudima. Samo na području Evrope oko 200.000 ljudi godišnje postaju žrtve trgovine ljudima. Broj žrtava u Bosni i Hercegovini opada, ali je trgovina ljudima i dalje itekako prisutna.