Obilježen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima- 18.10.

Dana 18.10.2014. godine struktura Crvenog križa Federacije BiH obilježilla je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Mladi Crvenog križa koji su obučeni edukatori iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima su u školama na području mnogih općina održali predavanja na ovu temu. Sa ciljem upoznavanja sa ovim problemom, te reagiranja na adekvatan način. Postavljeni su i info pultovi na kojima su građani mogli dobiti promotivni materijal, željene informacije, te odgovore na sva postavljena pitanja. Učesnici Kampa mladih Crvenog križa FBiH koji je održan u Cazinu su također kroz interaktivne radionice dali svoj doprinos u obilježavanju pomenutog datuma.

Sve veći broj ljudi, uglavnom žena i djece, u svijetu postaje predmetom trgovine ljudima. Samo na području Evrope oko 200.000 ljudi godišnje postaju žrtve trgovine ljudima. Broj žrtava u Bosni i Hercegovini opada, ali je trgovina ljudima i dalje itekako prisutna.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.