Obilježavanje Nedjelje/Tjedna borbe protiv tuberkuloze(14.09 – 21.09.)

U skladu sa programskim aktivnostima, Društvo Crvenog krsta/križa BiH, sa svojim entitetskim organizacijama i ove godine tradicionalno obilježava Nedjelju/Tjedan borbe protiv tuberkuloze od 14 – 21 Septembra/Rujna, pod sloganom «ZAJEDNO PROTIV TUBERKULOZE PRIDRUŽI NAM SE ».

Crveni križ koristi ovu sedmicu za mobiliziranje javne podrške i intenziviranje napora u dijagnosticiranju i liječenju ove bolesti.
Imajući u vidu značaj pravilnog i pravovremenog liječenja i pomoći koju porodica može pružiti oboljelom volonteri Crvenog križa na terenu će provesti zdravstveno-socijalne i promotivne aktivnosti. Ciljna grupa je opća populacija.
Aktivisti Crvenog križa u saradnji sa općinskim strukturama i zdravstvenim radnicima organiziraće posjete najudaljenijim zajednicama i organizirati akcije;

Zdravstvena djelatnost
–    pregledi stanovništva,
–    akcije darivanja krvi
Higijensko-epidemiološke zaštite
–    kontrola vode za piće i hlorizacija
–    akcije vezane za čuvanje okoliša, akcije čišćenja naselja, ulica, parkova, kolektivnih centara, škola

Socijalne aktivnosti
–    obilazak oboljelih od tuberkuloze
–    uručivanje prigodnih poklona i informativnog materijala oboljelim i njihovim porodicama

Informativno-edukativne aktivnosti
–    prodaja markica za stanovništvo
–    distribucija informativno-edukativnog materijala (na javnim mjestima, u školama, zdravstvenim ustanovama…)
–    organiziranje informativne kampanje putem medija
–    organiziranje javnih tribina u suradnji sa ekspertima iz ove oblasti
–    organiziranje predavanja u školama

U ovoj Nedjelji/Tjednu borbe protiv TB na teren je distribuirano 15.000 informativno edukativnog materijala knjižica „Šta je tuberkuloza“ i postera, koje kreira UNDP, a distribuiraju volonteri Crvenog križa.
U okviru Informativno-edukativne aktivnosti ove godine je izrađen Upitnik namijenjen stanovništvu, koji će se popunjavati na javnim mjestima, u školama i na drugim skupovima; tribinama, predavanjima, prilikom prodaje markica i podjele edukativnog materijala.
Za ovu kampanju Crveni križ FBiH je izradio i distribuirao 177.700 doplatnih markica u apoenima od 0,50 KM za građanstvo i 85.450 doplatnih markica u apoenima od 0,20 KM za poštanski saobraćaj.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.