Obilježavanje Dječije nedjelje/tjedna 05.-10.10.2015. godine

Prema programu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ove godine se Dječija nedjelja/ tjedan obilježava u periodu od 05.-10.10.2015. godine.

Dječija nedjelja/tjedan je vrijeme naglašavanja važnosti promicanja prava djece koja su garantirana Konvencijom o pravima djeteta, kao i pravo vrijeme da se podsjetimo na našu zajedničku odgovornost za poštivanje dječjih prava i odgovaranje na potrebe djece. Dječija prava su dio temeljnih ljudskih prava. Djeca trebaju ostvarivati svoja prava uvijek i svugdje pa ih treba poštivati, promicati i unapređivati cijelu godinu, a ne samo u ovoj Dječijoj nedjelji. Ova nedjelja je prilika da se svako od nas podsjeti šta je napravio, kao i šta još može napraviti za djecu i njihova prava.

Pozivamo sve organizacije Crvenog križa u strukturi da zajednički,  obilježimo i ovu Dječiju nedjelju te u skladu sa mogućnostima upriličimo posjete porodilištima, vrtićima, ustanovama u kojima su smještena djeca bez roditeljskog staranja i djeca sa smetnjama u razvoju.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.