Obavijest o otvaranju dječijeg igrališta u Konjicu

Svečano otvaranje dječijeg igrališta održat će se 23.05.2016.godine u 12:00 sati u naselju Orašje II, ulica Konjičkog bataljona, iza stambenih zgrada, Konjic. Izgradnja dječijih igrališta u općinama ugroženim minama predstavlja jednu od tradicionalnih aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina koju Crveni križ Federacije BiH implementira sa ciljem redukcije rizika od mina.