VI Kamp mladih CK SBK/KSB: O komunikacijskim vještinama, volonterizmu i aktivizmu, predrasudama, te nenasilnoj komunikaciji

U periodu od 18. do 21.07.2019.g. održan je VI Kamp mladih CK SBK/KSB pod pokroviteljstvom  Američke ambasade u mjestu Etno selo „Mirna dolina“, općina Gornji Vakuf- Uskoplje.

Na kampu je sudjelovalo 9 općinskih organizacija sa područja ovog kantona. Sudjelovali su mladi iz: Bugojna, Novog Travnika, Donjeg Vakufa, Gornjeg Vakufa, Kiseljaka, Fojnice, Travnika, Jajca i Busovače.

Teme kampa su bile komunikacijske vještine, volonterizam, aktivizam, nenasilna komunikacija, predrasude, stereotipi i sl.

Organizacioni odbor su predstavljali:
Marijan Lovrinović – predsjednik predsjedništva CK SBK/KSB
Refik Džaja – sekretar CK SBK/KSB
Ana Radman – koordinator za rad sa mladima CK SBK/KSB
Samra Topčić – Pokvić – domaćin i sektretar CK Gornji Vakuf- Uskoplje
Katarina Franjić – predsjednica predsjedništva mladih CK SBK/KSB

Kamp je zvanično otvorio predsjednik predsjedništva CK SBK/KSB Marijan Lovrinović i zajedno sa Refikom Džajom, sekretarom CK SBK/KSB poželio dobrodošlicu svim učesnicima i poželio sretan rad kampa. Učesnicima su se ispred Crvenog križa Gornjeg Vakufa- Uskoplja domaćina, obratili Reuf Begović, član predsjedništva CK SBK/KSB i Samra Topčić- Pokvić, sekretar CK Gornji Vakuf- Uskoplje. Na zvaničnom  otvaranju prisustvovali su i sekretari iz općinskih organizacija Donjeg Vakufa, Novog Travnika i Kiseljaka.

Koordinator mladih Ana Radman i predsjednica predsjedništva mladih Katarina Franjić CK SBK/KSB su pozdravile učesnike i održale kratki informativnih sastanak sa mladima, zahvalile na aktivnom učešću mladih i angažmanu u svojim općinskim organizacijama.
Edukator radionica tokom čitavog kampa bila je Jasminka Drino Kirlić, mirovna aktivistica.

Nakon zvaničnog dijela, učesnici su se kroz razne igre imali priliku upoznati. Potom je uslijedilo donošenje osnovnih pravila kampa kao i podrobnije upoznavanje sa agendom kampa. Uvodna radionica se odnosila na međusobno upoznavanje volontera kroz „razglednice“ iz svojih gradova te niz igara koje su bile uvod u sutrašnji dan.

Drugi dan kampa, na čelu sa Reufom Begovićem, volonteri su obišli područje oko Etno sela te uz razne prepreke na putu uvježbavali timski rad, koji je ujedno i bila jedna od tema radionica o kojoj su učesnici nastavili diskutirati po povratku u kamp. Najzanimljviji dio dana bila je radionica otkrivanja identiteta kojoj je bio cilj, kroz razne sesije, doprijeti do volontera u njihovom što kvalitetnijem izgrađivanju identiteta.

Treći dan kampa je bio posvećen radionicama nenasilne komunikacije, mirnom rješavanju konflikata, stereotipima i predrasudama. Mladi su imali priliku taj dan da se druže i razmjenjuju iskustva na neobičan način, da usavrše komunikacijske vještine te nauče nešto više o suživotu i rješavanju konflikata.

Posljednji dan kampa upriličeno je zajedničko druženje sa sekretarima općinskih organizacija, kojemu je prisustvovao predsjednik CK Gornji Vakuf- Uskoplje te srdačno pozdravio mlade volontere.


Na zvaničnom dijelu zatvaranja sekretar CK SBK/KSB Refik Džaja zajedno sa predsjednicom predsjedništva mladih CK SBK/KSB je uručio zahvalnice općinskim organizacijama za učešće te zahvalnice za podršku u realizaciji VI Kampa mladih, koje su dobili Jasminka Drino- Kirlić i Reuf Begović.

Pored stečenih iskustava i novostečenih prijateljstava, ovaj kamp je pozitvno utjecao na mlade volontere te na samu promociju Kantonalnog Crvenog križa.Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.