Nedjelja/Tjedan “Upozoravanja na opasnost od mina”

Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine od 03.12. na Svjetski dan invalidnih osoba, pa do 10.12. tradicionalno po deseti put obilježava Nedjelju/Tjedan „Upozoravanja na opasnost od mina“.

Povod proglašenja Nedjelje/Tjedna je bilo veliko stradanje civila od ovih ubojnih sredstava i odabran je dan 03. 12.- Dan potpisivanja Otavske konvencije o zabrani upotrebe, transfera, skladištenja i korištenja protivpješadijskih mina, a 10.12. se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, između ostalog i prava na slobodu kretanja. U pomenutom periodu u organizaciji Crvenog križa kantona, odnosno općina održavaju se takmičenja učenika osnovnih škola iz Programa „Upozoravanje na opasnost od mina“.Ova takmičenja se organizuju još od 1998. godine i postala su dio tradicionalnih aktivnosti Crvenog križa. Do sada su provedena testiranja po školama iz ovog programa gdje je testirano oko 22.170 učenika osnovnih škola. 
U Nedjelji/Tjedanu „Upozoravanja na opasnost od mina“ će se održavati Kantonalna takmičenja:
– Unsko-sanski kanton – 07.12. 2011.g. u Bihaću
– Posavski kanton – 03.12.2011g. u Odžaku
– Tuzlanski kanton – 03. 12. 2011. g. u Banovići
– Zeničko-dobojski kanton – 02. 12. 2011.g. u Zenici
– Bosansko-podrinjski kanton – 30. 11. 2011.g. u Goraždu
– Srednjobosanski kanton – 08. 12. 2011.g. u Kiseljaku
– Hercegovačko-neretvanski kanton – 02. 12. 2011. g. u Mostaru
– Kanton Sarajevo –03.12. 2011.g. u Sarajevu
– Kanton 10 – 03. 12. 2011.g. u Livnu

10. 12.2011godine u Prvoj OŠ Ilidža sa početkom u 11 00 sati u organizaciji Crvenog križa Federacije biti će održano Federalno takmičenje na kojem će učestvovati pobjedničke ekipe sa kantonalnih takmičenja. Na pomenutom takmičenju  će biti dodjeljene nagrade za tri najbolja likovna rada na temu “Upozoravanje na opasnost od mina”.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.