Crveni križ Federacije BiH postavio panoe-bilborde u općini Ključ u okviru programa „Upozoravanje na opasnost od mina“

Uz finansijsku podršku Međunarodnog komiteta Crvenog križa (ICRC-a), Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine je implementirao plan „Upozoravanja na opasnost od mina“ na području općine Ključ, u periodu od 07.11. do 03.12.2016.godine.

Implementacija ovog plana provedena je u suradnji sa Regionalnim uredom BH MAC-a u Bihaću i Civilnom zaštitom općine Ključ.

Predstavnici Crvenog križa Federacije BiH i Društva Crvenog križa/krsta BiH su u dva navrata obavili i monitoring rada tima koji je implementirao plan.

Tim sastavljen od tri člana- certificiranih instruktora (od strane BH MAC-a) za program „Upozoravanje na opasnost od mina“, iz Crvenog križa grada Bihaća i općine Bosanska Krupa, uz predstavnika Civilne zaštite općine Ključ, održao je predavanja i  prezentacije za 381 učenika srednjih i osnovnih škola, lovce i ribolovce, 24 uposlenika komunalnog preduzeća, elektrodistribucije i vatrogasne jedinice, te obavio razgovore sa 60 mještana u mjesnim zajednicama Humići, Velečevo, Kamičak, Krasulje, Biljani i Donja Sanica.

Dijeljen je i propagandni materijal dizajniran za svaku ciljnu grupu: sveske i rasporedi časova za učenike, te radne rukavice i vreće, a sve sa logom i porukama upozorenja na opasnost od mina.

Postavljanjem dva panoa-bilborda sa kartama minske situacije područja općine Ključ, na lokalitetu Lanište i Zgon jučer, završen je Plan implementacije „Upozoravanja na mine“ za općinu Ključ.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.