Na Drugom Sastanku mladih Mediterana usvojena Deklaracija mladih

Drugi Sastanak mladih Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca Mediterana koji je održan u periodu 30.03.- 01.04.2019.godine u Sarajevu u hotelu Hills završen je usvajanjem Deklaracije za mlade, dokumenta koji će voditi rad mladih unutar Nacionalnih društava u naredne četiri godine.

Deklaraciju su podržala 32 delegata mladih iz 19 Nacionalnih društava, koji predstavljaju stotine hiljada mladih volontera Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca diljem Mediterana.

“Danas se suočavamo s mnogim novim humanitarnim izazovima kao što su sukobi na svim nivoima, posljedice klimatskih promjena, široko rasprostranjeno nasilje, migracije i trgovina ljudima. Ove realnosti predstavljaju za sve nas snažan poziv na jačanje i proširenje obaveza preuzetih tokom sastanka mladih u San Marinu 2015. godine ”, navodi se u dokumentu.

U deklaraciji se predlažu konkretne aktivnosti vezane za ključne teme rukovođenja i angažmana mladih, socijalne uključenost, prevencije nasilnog ponašanja i promocije kulture nenasilja i mira, klimatskih promjena, migracija i prevencije trgovine ljudima. Sve preporuke zasnivaju se na rezultatima radionica održanih tokom dva dana sastanka mladih.

Učesnici Sastanka mladih također su bili u prilici učestvovati u neformalnoj sesiji o vještinama liderstva, testirati alat za samo procjenu Strategije uključivanja mladih u MFCKiCP i istraživati interaktivne alate za humanitarno obrazovanje kao što su društvene igre i igre uloga.

“Mladi volonteri su pokretači dobrih promjena i nosioci skoro svih aktivnosti Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i radi toga zaslužuju našu punu pažnju i podršku. Mlade volontere treba posmatrati kao buduće lidere naših organizacija i uvijek treba naći vremena i razumijevanja za razvoj i unaprijeđenje rada mladih ljudi.“ rekao je Husein Kličić, predsjednik Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na otvaranju sastanka.

“Lideri mladih ujedinjeni su ovdje u Sarajevu kako bi razgovarali o najvećim humanitarnim izazovima. Mladi nisu samo budućnost, mladi su i sadašnjost, a Mediteranski sastanak mladih idealna je prilika da dokažemo da sve što zaželimo je moguće uz dovoljnu predanost, ljubav i strast prema Pokretu Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca “ u svom inspirativnom govoru rekao je Jasmin Nikšić, član odbora mladih Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca Evrope i Centralne Azije.

“Velika je čast i zadovoljstvo biti domaćin sastanka mladih lidera, sastanka koji okuplja mlade posvećene humanitarnom radu, posvećene širenju vrijednosti naše organizacije i osnovnih principa Pokreta, mlade koji jesu i koji će biti nosioci pozitivnih promjena ne samo u zemljama iz kojih dolaze nego i u cijelom Svijetu ”, rekao je Rajko Lazić, generalni sekretar Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na zatvaranju.

“Vrijeme je da prihvatimo promjene i razmislimo o tome kako želimo živjeti u savremenom svijetu, a da ne zaboravimo viziju koju nam je dao Anri Dinan. Moramo se prilagoditi novoj stvarnosti i računam na mlade ljude u tom procesu. Mladi mogu voditi promjenu. ”izjavio je predsjednik MFCKiCP-a Francesco Rocca.

Domaćin ovog događaja bilo je Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.