Mobilni timovi u sklopu Hitnog apela za migrantsku situaciju na sastanku u Bihaću

Sekretari DCKBiH, CK RS i CK FBiH, zajedno sa članovima mobilnih timova u sklopu Hitnog apela (USK, Mostar, Bijeljina, Tuzla i Bihać) prisustvovali su sastanku u Bihaću, a povodom formiranih mobilnih timova u sklopu Hitnog apela, a u vezi sa migrantskom situacijom.

Na radionici su bili i predsjednik DCK BiH, Husein Kličić i Indira Kulenović, ispred IFRC-a.

Prilikom ovog sastanka posjetili su i kampove Biru, Boriće i Sedru.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.