Mobilni timovi bez predaha: U prvoj sedmici marta 159 intervencija prve pomoći

U protekloj sedmici, od 02. do 08. marta 2020. godine, mobilni timovi i terenski radnici koji su zaduženi za zdravstveno i humanitarno zbrinjavanje migranata i izbjeglica CK FBiH u okviru projekata sa Danskim vijećem za izbjeglice, finansiranim od Civilne zaštite i humanitarne pomoći Evropske Unije, ukupno su obuhvatili 417 migranata i izbjeglica, te pružili 159 intervencija prve pomoći, 273 konsultacije psihosocijalne podrške, 4 konsultacije od strane psihologa, te 7 medicinskih pregleda od strane ljekara.


U Ključu na punktu Velečevo uočen je značajan porast novih dolazaka.

Crveni križ Federacije BiH organizirao je radionicu o prevenciji Korona virusa i HIV virusa. Timovi su učestvovali i na radionicama koje je organiziralo DCK BiH i MKCK a koje se odnose na uvodne radionice mobilnih timova, zaštitu, obnavljanje porodičnih veza i slično.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.