Međunarodni dan volontera-05.12.

Svim volonterima u strukturi Crvenog križa Federacije BiH čestitamo Međunarodni dan volontera-05.12.!

Struktura Crvenog križa Federacije BiH ovogodišnji Svjetski dan volontera obilježava provođenjem kampanje pod nazivom 5 do 12-Vrijeme je da se aktiviraš!. Organizacije Crvenog križa kantona i općina će 05.12.  formirati informativno-promotivne štandove sa ciljem da se što veći broj građana upozna sa aktivnostima organizacije i podstaknu na volonterski rad u Crvenom križu, organizirati prezentacije o programskim aktivnostima organizacije i upisivanje novih članova, sa ciljem omasovljenja organizacije i povećanja broja volontera.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana volontera Crveni križ Federacije Bosne službeno otvara IT Centar (donacija Microsofta BiH) i Edukacijski centar za mlade. Press konferencija će se održati 05.12.2014. godine  u Edukacijskom centru za mlade i na istoj će biti prezentirane informacije o planiranim aktivnostima Crvenog križa povodom obilježavanja Svjetskog dana volontera, kao i saradnji ostvarenoj između Crvenog križa FBiH i Microsoft-a BiH, te važnosti koju će mladima predstavljati vlastiti prostor u vidu Edukacijskog centra. Otvaranju će prisustvovati predstavnici Crvenog križa FBiH, Microsofta BiH, te mladi volonteri Crvenog križa.

 

Crveni križ Federacije BiH implementira programske aktivnosti uz učešće i doprinos oko 8.000 aktivnih volontera u oblasti socijalnih aktivnosti (program kućne njege, nedjelja solidarnosti, priprema i odgovor u slučaju prirodnih nesreća), zdravstvenog prosvećivanja ( prva pomoć, reproduktivno zdravlje, dobrovoljno davalaštvo krvi, dan i nedjelja borbe protiv tuberkuloze).

Oko 1500 volontera je aktivno u oblasti rukovođenja organizacijom Crvenog križa u strukturi. Mladi volonteri uglavnom učestvuju u edukacijama u programu Prve pomoći, programima u oblasti zdravstvenog prosvjećivanja (reproduktivno zdravlje, dobrovoljno davalaštvo krvi, dan i nedjelja borbe protiv tuberkuloze) programu svjesnosti o postojanju mina, te aktivnostima na obilježavanju značajnih datuma. Posebnu grupaciju volontera predstavljaju dobrovoljni davaoci krvi, njih oko 22.000, koji su umreženi u strukturu Crvenog križa Federacije BiH i kojima poseban značaj posvećujemo u povodu obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi-14-06.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1985. godine (Rezolucija 40/212) proglasila 5. decembar za Međunarodni dan volontera za ekonomski i socijalni razvoj, kao podsjećanje na datum kada je 1970. stvoren Program za volontere Ujedinjenih nacija (UNV). Cilj obilježavanja Međunarodnog dana volontera je isticanje značaja volonterizma u međunarodnom pokretu za razvoj, povećanje svijesti o značaju doprinosa dobrovoljnog angažovanja i podsticanje što većeg broja ljudi da ponude svoje volonterske usluge. Ovo je i jedan od načina da se uputi poziv zajednici da prizna volonterski rad (prednost kod upisa na fakultet, zapošljavanja i slično.)

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.