Međunarodni dan borbe protiv mina-4. april /travanj

U skladu sa odlukom Organizacije ujedinjenih nacija, 4. april se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv mina. Naša zemlja je jedna od minama najzagađenijih u Evropi.Trenutna veličina minski sumnjivog područja u Bosni i Hercegovini je 1.218,50 km² ili 2,4% u odnosu na ukupnu površinu BiH. Kroz rad sistematskog istraživanja definirano je 9.400 opasnih mikro-lokacija na kojima se procjenjuje, oko 120.000 mina/ NUS-a. Trenutna veličina sumnjive površine od kasetne municije u BiH iznosi 10,50 km².U bazi podataka (BHMAIS) trenutno je registrirano 19.185 minskih polja, što predstavlja oko 60% od njihovog ukupnog broja. Lokacije zagađene minama i NUS-om izravno utječu na sigurnost od oko 540.000 ljudi.

Upozoravanje na opasnost od mina je jedna od komponenti protuminskog djelovanja s ciljem da se kroz edukaciju, informisanjem putem medija ili direktnim kontaktom sa ciljnim grupama visokog rizika podigne svijest o opasnostima od mina, kako bi se smanjila mogućnost nesreće od mina i eksplozivnih ostataka rata (ERW).
Crveni križ Federacije provodi ovaj program još od 1996. godine zahvaljujući Međunarodnom komitetu Crvenog križa u BiH. U okviru realizacije navedenog programa uz pomoć Međunarodnog komiteta Crvenog križa do sada je izgradio pet igrališta za djecu u općinama Gradačac, Uistikolina, Cazin, Hadžići i košarkaško igralište i obnovio dječije igralište u Drvaru, kao sigurnu površinu za igranje.U saradnji sa Civilnom zaštitom postavio je 133 trajna minska znaka znaka i tako obilježio 5.872.460 m2 minskih polja u općini Ustikolina.
Postavio je do sada 9 bilborda sa minskom situacijom u općini Ustikolina, Vogošća i Cazin, te implementirao općinske planove za upozoravanje na opasnost od mina u 5 općina.
Crveni križ Federacije BiH pomaže i žrtve mina, svake godine dodjeljuje invalidska kolica od dugogodišnjeg donatora Mormonske crkve iz SAD-a.
Od Rotari kluba iz Brajtona dodijelio je 230 polovnih računara za žrtve mina i 5 motornih kolica.
Dodjeljena su i dva plastenika za žrtve mina u Novom Travniku i Zavidovićima (donacija Vlade Federacije BiH).
Crveni križ je u suradnji sa organizacijom Mersi Corps radio je na ekonomskoj pomoći žrtavama od mina u Sjeveroistočnoj Bosni.
U Nedjelji/Tjednu „Upozoravanja na opasnost od mina“ (03-10.12.), Crveni križ uručuje pomoć žrtvama mina. Do sada je održano mnoštvo predavanja i prezentacija u lokalnim zajednicama i u školama. Svake godine se organizuje kviz takmičenje iz programa Upozoravanje na mine, učenika osnovnih škola. Kroz sve nivoe takmičenja od općinskog do Federalnog sudjeluje oko 10.000 učenika.Crveni križ također organizuje i likovna takmičenja na temu mina učenika osnovnih škola.
Jedan je od sudionika donošenja strategije protuminske akcije 2009 – 2019, kao i prijašnjih strategija. Učestvuje u reviziji podstrategije za žrtve od mina i podstrategije upozoravanje na mine.
Doprinos  kampanji za upozoravanje na opasnost od lakog i malog naoružanja Crveni križ daje kroz izradu i distribuciju propagandnog materijala (kape, kabanice, majice, vreće, rukavice, pernice za učenike, olovke, privjeske, čaše, trake za mobitele, afiše, letke, postere, torbice prve pomoći i još mnogo toga).

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.