Međunarodni dan mira – 21.09.2016.

Širom svijeta se 21. septembar obilježava kao Međunarodni dan mira. Rezolucijom Ujedinjenih nacija (UN) iz 2001. godine, taj datum je određen za dan nenasilja i prekida neprijateljstava na globalnom nivou. Međunarodni dan mira je prilika za podsjećanje o potrebi jačanja mirovnih poruka i ideja među svim ljudima i narodima.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) rezolucijom iz 2001. godine, kojom se 21. septembar svake godine proglašava Međunarodnim danom mira, usvojila je i prijedlog da se na isti dan obilježava Svjetski dan prekida vatre i Dan bez nasilja ”kako bi Ujedinjene nacije, zemlje članice i cijelo čovječanstvo posvetili određeno vrijeme promoviranju ideala mira i iskazivanju posvećenosti miru pozitivnim primjerima, na sve moguće načine.

Humanitarni radnici Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca se suočavaju sa brojnim izazovima koji su posljedica izostanka mira. Samo tokom prethodnih šest godina u Siriji, živote su izgubila 54 volontera Crvenog polumjeseca Sirije dok su izvršavali svoje humanitarne dužnosti.

Poslije nedavnog napada na humanitarni konvoj u Halepu (Sirija), Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca je ponovio svoj zahtjev da se sve strane u sukobu pridržavaju pravila međunarodnog humanitarnog prava, što uključuje i zaštitu humanitarnih radnika.

Crveni križ Federacije BiH koristi priliku da pozove i na poštivanje Zakona o upotrebi i zaštiti znaka crvenog križa i naziva Društva Crvenog križa BiH, kojim je jasno navedeno da nijedno lice ne može upotrebljavati znak Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca na bijeloj pozadini, oznaku “Crveni križ” ili “Crveni polumjesec” ukoliko nema pravo na takvu upotrebu u skladu sa odredbama Zakona i Ženevskih konvencija.

Crveni križ Federacije BiH u povodu Međunarodnog dana mira upućuje poziv svim pojedincima i institucijama da zajednički promovišemo ideje i vrijednosti nenasilja i mira, jer samo u miru je moguć napredak i razvoj društva. Također, pozivamo da zajednički radimo na dostizanju Ciljeva održivog razvoja (COR) definisanih od strane UN-a, a koji predstavljaju blokove za igradnju mira. 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.