Međunarodni dan volontera – #HvalaVolonteri

Danas, na Međunarodni dan volontera kao i svaki dan prepoznajemo sjajan posao koji naši volonteri rade na terenu.

Volonteri su stub naše organizacije. I na današnji dan kažemo #HvalaVolonteri

Volonteri igraju ključnu ulogu u izgradnji povjerenja sa zajednicom. Danas slavimo ulogu koju imaju i kažemo #HvalaVolonteri.

Volonteri uključeni u lokalnim zajednicama su najznačajniji u ranoj fazi nakon prirodne ili druge nesreće posebno za prevenciju zdravstvenih i mentalnih stanja. #HvalaVolonteri.

Volonteri su prvi na frontu u odgovoru na prirodne i druge nesreće. #HvalaVolonteri

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.