Međunarodni dan mladih: Mladi vi ste stub i ponos Crvenog križa

Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12.08. i predstavlja inicijativu koja slavi kvalitete mladih i prepoznaje izazove sa kojima se današnja omladina suočava.

Tim povodom, Crveni križ Federacije BiH organizirao je tradicionalni kamp mladih “Čuvari humanosti” na Boračkom jezeru u periodu od 09.08. do 14.08. Gosti kampa su i mladi i Crvenog krsta RS, Crvenog krsta/križa Brčko distrikta te predavači iz Crvenog krsta Vojvodine.

Više od 30 mladih iz cijele Federacije razgovarat će o klimatskim promjenama i zdravlju u kriznim situacijama.

Kroz različite radionice i predavanja mladi volonteri uče o klimatskim promjenama, njihovim posljedicama na okruženje, zdravstvenim rizicima,kao i o prirodnim katastrofama koje su sve učestalije. Takodjer pažnja je usmjerena i na Eko incijative mladih i zeleniji pristup kroz njihov volonterski rad u Crvenom križu.

Podizanjem svijesti o klimatskim promjenama i njihovim posljedicama na lokalne zajednice gradimo otpornost i pojedinaca i zajednica kako bi bili pripremljeni u slučaju katastrofa i drugih kriznih situacija.

Inače, Međunarodni dan mladih je prilika da izrazimo zahvalnost svim mladim volonterima koji svakodnevno rade na unaprjeđenju naše organizacije i koji svojim znanjem, idejama i aktivnostima jačaju volontersku mrežu koja je stub Crvenog križa.

  • Mladi vi ste naš ponos, a mi smo vaš vjetar u leđa. Nastavite da radite na sebi, na vašoj svjetlijoj budućnosti, težite ka razumijevanju i poštivanju principa i vrijednosti Crvenog križa kako bi unaprijedili svoj položaj u društvu – poručili su predsjednik i generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Marko Sinanović i Namik Hodžić.

Svjesni da su mladi naša budućnost i snaga Crveni križ Federacije BiH konstantno radi na edukaciji i jačanju mladih unutar strukture Crvenog križa.  

Također, ovaj datum na prigodan način obilježit će se različitim aktivnostima i edukacijama širom Federacije u cilju osnaživanja strukture mladih.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.