Međunarodni dan djeteta: Ulaganje u budućnost je ulaganje u našu djecu

Međunarodni dan djeteta obilježava se svake godine 20.11. s ciljem boljeg razumijevanja, prihvatanja i dobrobiti sve djece. Ove godine obilježava se pod motom “Ulaganje u budućnost je ulaganje u našu djecu”.

Međunarodni dan djeteta trebao bi, svakome od nas, biti polazište za zagovaranje, promociju i slavljenje dječijih prava. Majke i očevi, učitelji, medicinske sestre i ljekari, političari, umjetnici, aktivisti civilnog društva, vjerski poglavari, medijski profesionalci, mladi, ali i sama djeca mogu igrati važnu ulogu u tome da Međunarodni dan djeteta bude relevantan za njihovo društvo.

Iz UNICEF-a ističu da je ovogodišnja kriza vezana za pandemiju koronavirusa rezultirala i krizom prava djeteta. Stoga poručuju da je vrijeme da se generacije ujedine i razmisle o tome kakav život žele stvoriti.

Inače, Međunarodni dan djeteta nije samo dan za proslavu važnosti djeteta već je i dan za podizanje svijesti o djeci širom svijeta koja su doživjela nasilje u raznim oblicima zlostavljanja, iskorištavanja i diskriminacije. Činjenica je, nažalost, da se djeca koriste kao radnici u nekim zemljama, uključena su u oružane sukobe, žive na ulici trpeći razlike zbog religije, manjinskih pitanja ili invaliditeta. Mnogo je djece koja osjećaju posljedice rata, jer su izmještena iz domova, odvojena od porodice, raseljena zbog oružanih sukoba i mogu pretrpjeti fizičke i psihičke traume.

Upravo zbog toga neophodno je raditi na podizanju svijesti javnog mnijenja o pravima djeteta, ali i poticanju organizacija koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ta prava temelj izgradnje naprednog društva.

Naime, temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, uče i rade sarađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića.

Danas će djeca zamišljati bolji svijet, šta ćete vi uraditi po tom pitanju?

Historijat

Međunarodni dan djeteta prvo je proglasilo Ujedinjeno Kraljevstvo 1954. godine. Cilj je bio potaknuti  sve zemlje da odrede i obilježe dan, najprije kako bi se potaknula međusobna razmjena i razumijevanje među djecom, ali i kako bi se pokrenule akcije koje će koristiti i promovirati dobrobit djece u svijetu.

Pet godina nakon toga na isti datum Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je

Deklaraciju o pravima djeteta, a 20. 11.1989. Konvenciju o pravima djeteta. Konvenciju je potpisalo 196 država, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području ljudskih prava u historiji.

U Bosni i Hercegovini je Dan djeteta utvrđen 1993. godine, kao dan za obilježavanje.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.