Mart:Mobilni timovi Crvenog križa pružili direktnu podršku za 3065 migranata i izbjeglica

Tokom mjeseca marta naši mobilni timovi pružili su direktnu podršku za 3 0 6 5 migranata i izbjeglica. 

1.740 intervencija prve pomoći
1.361 usluga psihosocijalne podrške
 73 intervencije doktora medicine
 71 konsultacija psihologa
 828 paketa hrane
 785 paketa higijene
 703 aktivnosti promocije zdravlja
 198 aktivnosti podizanja svijesti o trgovini ljudima i krijumčarenju.

Mobilni timovi rade uz podršku Danskog vijeća za izbjeglice, ECHO i Švicarske ambasade u BiH.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.