Konferencija za medije povodom predstavljanja aktivnosti na prezervaciji zgrade Društva Crvenog krsta/križa BiH-Nacionalnog spomenika kulture

Dana 07.08.2014. godine na gradilištu-zgradi Društva Crvenog krsta/križa BiH održana je press konferencija u povodu predstavljanja dosadašnjih i tekućih aktivnosti na prezervaciji zgrade Društva Crvenog krsta/križa BiH-Nacionalnog spomenika kulture.

Zgrada DCK BiH u Sarajevu (Kranjčevićeva br.2) sagrađena je 1929 godine, a projektant objekta bio je Helen Baldasar – rodom iz Dubrovnika. Zgrada je u to vrijeme, a i godinama i decenijama kasnije, imala funkciju zdravstvene i edukativne ustanove, a u sklopu nje bilo je i kino Sutjeska.
Za vrijeme ratnog sukoba 12.svibnja 1992. godine zgrada je pogođena zapaljivom granatom i u potpunosti je izgorjela. Od objekta je ostala samo armirano betonska konstrukcija.
Do 2006. godine zgrada je bila u vlasništvu Crvenog križa/krsta BiH u tranziciji, kada Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine Sporazumom o preuzimanju osoblja i imovine gore spomenute organizacije, postaje vlasnik objekta.
Povjerenstvo/Komisija  za očuvanje nacionalnih spomenika BiH  2009. godine zgradu DCK BiH proglašava nacionalnim spomenikom. Tim činom i odlukom regulirane su i obaveze određenih struktura vlasti (prvenstveno Vlade Federacije Bosne i Hercegovine), od kojih  nažalost mnoge  do sada nisu ispoštovane.
Prošle godine DCK BiH je apliciralo putem Povjerenstva/Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, na projekat pomoći Specijalnog Fonda Američkog veleposlanika za kulturno naslijeđe. Vlada SAD-a je prihvatila ovaj zahtjev i odobrila iznos od 67.700,00 USD za primarnu konstruktivnu sanaciju objekta.
Odmah po odobrenju sredstava, Povjerenstvo/Komisija raspisuje tender za odabir najpovoljnije projektanske kuće čiji je zadatak bio izrada projekta sanacije/prezervacije zgrade DCK BiH. Izabrana je firma “Ecoplan”  – poduzeće za prostorno i urbanističko planiranje, projektiranje, studije i konzalting iz Mostara.
Projekat pod nazivom “Priprema detaljnog snimka postojećeg stanja i provođenja mjera primarne konstruktivne sanacije zgrade DCK BiH u Sarajevu – Faza 1” dana 10.04.2014. godine zvanično uručen Federalnom ministarstvu za prostorno uređenje radi pregledavanj istog.
28.04.2014. godine Federalno ministarstvo kulture i sporta (Zavod za zaštitu spomenika) je uputio dopis kojim je data Suglasnost za projekat tekućeg održavanja za radove primarne konstruktivne sanacije i čišćenja objekta DCK BiH U Sarajevu. Isti dopis je dostavljen Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, kao i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. U dopisu se navodi da je Zavod za zaštitu spomenika mišljenja da se može dati suglasnost za izvođenje radova tekućeg održavanja prema Elaboratu radova primarne konstruktivne sanacije i čišćenja zgrade Crvenog krsta/križa u Sarajevu.
Po dobijanju potrebnih suglasnosti implementator je pristupio objavi tendera za izvođače radova. Za poslove po LOT-u 1 (“Čišćenje unutrašnjosti objekta zgrade Crvenog križa/krsta” kao najpovoljnije izabrano je poduzeće “Neimari” d.o.o Sarajevo, a vrijednost ovih radova, koji su otopčeli u drugoj polovici lipnja, a završeni do sredine srpnja ove godine, iznosi 15.988,05. KM.
Poslove po LOT-u 2 (“Izvođenje parcijalne primarne konstruktivne sanacije zgrade Crvenog križa/krsta u Sarajevu” nakon provedenog tendera – kao najpovoljnije dobija poduzeće “Gradnja” d.o.o. Mostar koje je otpočelo sa radovima 21.srpnja 2014. godine, a planirani završetak radova je do kraja kolovoza 2014. godine. Vrijednost ovih radova je 72.453,31 KM,  a za njihovo financiranje nedostaje 14.057,91 KM (ili sa PDV-om 16.447,75 KM – što je u obavezi da osigura DCK BiH.
Zamolba za pomoć u osiguranju nedostajućih sredstava upućena je na više adresa, ali još nema konkretnog odgovora. Pored ovih nedostajućih sredstava (za koja upućujemo i javni poziv), želja nam je i namjera da se čim prije iznađu i financijska sredstva za pokrov zgrade – procjena je da je potrebno cca 120.000,00KM (kako bi se ista u potpunosti zaštitila od daljnjeg propadanja, a i u slijedećem razdoblju planirala i iznalazila sredstva za potpunu obnovu i povrat u raniju funkciju – tj. preseljenje Stručne službe DCK BiH, a moguće i nekih drugih razina organiziranja u istu).
Donacije i pomoć u aktivnostima na obnovi zgrade DCK BiH u Sarajevu, ni u kom slučaju ne smiju biti na štetu, ili na uštrb donacija stanovništvu ugroženom poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini.

slika slika slika slika

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.