Julia Matošević: Trgovina ljudima je zločin koji osobama uskraćuje osnovna ljudska prava

Širom Evrope 18.10. obilježava se kao Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima u cilju informisanja javnosti o ovom problemu koji se svrstava među tri glavna problema sa kojima se svijet susreće.

Među svim kategorijama žrtava ovog krivičnog djela, po svojoj osjetljivosti posebno se izdvajaju djeca prisiljena na rad, čime im je uskraćeno obrazovanje, socijalna i zdravstvena zaštita, pravilan rast i razvoj, sticanje znanja i vještina potrebnih za funkcionisanje u društvu.

O trgovini ljudima, znacima, oblicima i fazama lanca trgovine ljudima, kao I preventivnim programima razgovarali je Zdravi Portal sa Juliom Matošević, nacionalnim trenerom za program Prevencije trgovine ljudima u strukturi Crvenog križa u BiH.

Julia Matošević, aktivna je trenerica za ovaj program a certifikat trenera trenera dobila je od Centra za mediteransku saradnju za koje mnogo radi i na međunarodnom nivou.

ZdraviPortal: Šta je trgovina ljudima?
 • Matošević: Trgovina ljudima je zločin koji je nažalost uvijek bio prisutan među ljudima. Prvenstveno je zločin koji osobama uskraćuje osnovna ljudska prava. Podrazumijeva razne oblike nasilja, strah, ucjene, čime se čovjek obezvrjeđuje, podređuje i izlaže iskorištavanju s ciljem ostvarivanja materijalne dobiti. Stoga je ovo jedan veliki društveni problem, i jedna od tri najprofitabilnije organizirane kriminalne aktivnosti, pored trgovine narkoticima i oružjem.
ZdraviPortal: Koje su faze lanca trgovine ljudima?
 • Julia Matošević

  Julia Matošević

  Matošević: Tri su lanca trgovine ljudima. Prvo nastupa faza vrbovanja. Vrbovanje podrazumijeva mamac koji će privući žrtvu, zatim je potlačiti i iskorištavati. Novinski i internetski članci, zloupotreba osobnih poznanstva, prijateljskih i obiteljskih veza i sve ono što pripada našoj svakodnevici i potrebama, može poslužiti kao mamac. Vrbovanje se prilagođava ciljanoj osobi, njezinim potrebama i rutinama. Ovo je vjerojatno i najvažnija karika ovoga lanca, jer je izrazito bitno prepoznati opasnost na vrijeme i spriječiti fazu tranzita i eksploatacije. Faza tranzita podrazumijeva prihvat žrtve, prijevoz do odredišta i smještanje. Osobe često nesvjesno postaju žrtvama, predaju svoje osobne dokumente trgovcima koji su prethodno zadobili njihovo povjerenje, što im dodatno onemogućava kretanje, osobito ako su prešli granice svoje države. Faza eksploatacije je konačni cilj ovoga procesa. Brojni su načini iskorištavanja ljudskih bića, svaki je jednako nečovječan i neprihvatljiv.

 ZdraviPortal: Koji su oblici trgovine ljudima?
 • Matošević: Najčešći oblici trgovine ljudima su seksualno iskorištavanje, za koje je bitno napomenuti da se razlikuje od prostitucije, jer osoba to čini protiv svoje volje. Zatim iskorištavanje osoba za rad, u oružanim sukobima, prinudno vršenje kriminalnih aktivnosti, prinudno prosjačenje, gdje su žrtve često djeca, ali ne nužno; lažno posvajanje djece, prinudno sklapanje brakova te trgovina organima.
 ZdraviPortal: Ko može biti žrtva?
 • Matošević: Ispravno bi bilo reći da žrtva može biti svatko, jer ne postoji karakteristika koja bi nekoga mogla isključiti kao potencijalnu žrtvu. Međutim, neke karakteristike osobu čine ranjivijom i samim time je trgovcu lakše pristupiti joj. To su često osobe čija su prava bila ugrožena i prije ulaska u lanac trgovine ljudima. Kada osoba dolazi iz disfunkcionalne obitelji, kada je izložena nekom obliku diskriminacije u društvu, loše ekonomsko stanje, nezaposlenost; općenito političko ili kulturno stanje države, nizak stupanj obrazovanja, otmica i slično.
ZdraviPortal: Koji su mehanizmi kontrole žrtve?
 • Matošević: Mehanizam kontrole žrtve, kao i vrbovanje ovisi o samoj žrtvi, njezinoj pozadinskoj priči i potrebama. Najčešći mehanizmi koje je praksa pokazala su takozvano „dužničko ropstvo“, gdje osoba živi u zabludi da će jednom otplatiti svoj dug i otkupiti slobodu. Žrtve najčešće žive u izolaciji, nemaju kontakt s vanjskim svijetom ili isti izbjegavanju kada im se oduzmu osobni dokumenti i ilegalno se nalaze u nekoj državi, boje se mogućih posljedica ako se obrate organima vlasti. Strah, nasilje, prijetnja primjene nasilja na voljenim osobama i članovima obitelji žrtve, narkotici, uskraćivanje osnovnih životnih potreba, ucjena su također mehanizmi kontrole. U načelu fizičke i psihološke manipulacije.
  ZdraviPortal: U čemu se ogleda prevencija?
 • Matošević: Prevencija je svaki oblik informiranja stanovništva o potencijalnim prijetnjama, kako prepoznati ovu kriminalnu djelatnost, kako je izbjeći i kako pomoći žrtvama da se reintegriraju u društvo i kako ih zaštititi. Danas se pored organa vlasti i brojne organizacije koje brane ljudsko dostojanstvo, prava i slobode bave ovom problematikom. Jedna od njih jest i Crveni križ. Uzmemo li u obzir da je ovo jako osjetljiva tema i da je svaka osoba, bilo koje dobne skupine, rase ili spola, potencijalna žrtva, najvažnije je razviti odgovarajući pristup svakoj skupini. Bitno je doprijeti do svakoga čovjeka i informirati ga dovoljno da se može sam štititi i braniti i naravno, najvažnije je surađivati s organima vlasti.
ZdraviPortal: Koliko su mladi podložni i osviješteni o ovom problemu?
 • Matošević: Mladi, kao energična, ambiciozna, entuzijastična i progresivna skupina, koja traga za novim ostvarenjima, su nažalost vrlo često i najbolja meta, jer trgovac zna točno što im treba ponuditi i na koji način predstaviti. Mladi jesu svjesni ove prijetnje, no koliko su informirani o njezinoj ozbiljnosti i njezinoj sveprisutnosti, teško je reći. Obitelj i obrazovne ustanove se svakako trebaju pobrinuti da budu prvi koji će im dati dovoljno informacija o zaštititi i prevenciji, pa onda sve ostale organizacije i mediji.
 ZdraviPortal: Poruka za mlade
 • Matošević: Od malih nogu su nas učili da se pazimo stranaca. Sumnjivih muškaraca sa šeširima i naočalama u dugim kaputima, koji nam nude bombone. Što je sasvim u redu i nužno. Ali to je samo jedan posto opasnosti koje ćemo se nastojati kloniti. Ostaje nam 99 posto ljudi koje susrećemo svaki dan. Naši susjedi, prijatelji, poznanici, poslodavci, rodbina, partneri kojima ćemo bezuvjetno pokloniti svoje povjerenje. 99 posto potencijalne opasnosti kojoj ostajemo izloženi.
Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.