Izborna sjednica Konferencije mladih Crvenog križa Federacije BiH i radionica na temu „Međunarodno humanitarno pravo“

Crveni križ Federacije BiH u periodu 18.-19.12.2017. godine u Domu za mlade Crvenog križa Kantona Sarajevo u Vogošći organizira Konferenciju mladih Crvenog križa Federacije BiH. Zvanično otvaranje Konferencije biti će upriličeno 18.11.2017. godine u 15:00 sati.

Na ovoj Konferenciji učestvuju 43 mlada lidera- predstvanika organizacija Crvenog križa općina/grada/kantona/županija iz strukture Crvenog križa Federacije BiH.

Prvog dana, za sve zastupnike/lidere mladih biće organizirana cjelodnevna radionica na temu „Međunarodno humanitarno pravo“, gdje će lideri mladih imati priliku da se osnaže u polju diseminacije o Pokretu, kao i važnim segmentima iz „Međunarodnog humanitarnog prava“ za bolje shvatanje misije i djelovanja organizacije, kako bi kao lideri u svojim organizacijama znanje mogli prenositi na mlade volontere.

Drugog dana, 19.11.2017. godine, održati će se izbori novog rukovodstva mladih za mandatni period 2017-2021.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.