Iza nas je teška, ali uspješna godina: Činimo dobro i u narednoj godini

Iza nas je teška, ali uspješna godina. Puna izazova, ali i divnih uspomena, i postignutih rezultata.

Preko 13 miliona pripremljenih obroka u 5 privremenih prihvatnih centara, formirani mobilni timovi za migrante van kampova, koji dijele pakete hrane, higijene i ostalih artikala, te mobilni timovi prve pomoći. U 2019. smo i nagradili dobrovoljne davaoce krvi i realizirali sjajnu kampanju “Daruj kapi života, #darujKrv”. Kuhinje Crvenog križa u Sarajevu i Mostaru svakodnevno tokom cijele godine pripremali su obroke za korisnike u ovim gradovima. Pohodili smo Solferino, i bili najbrojnija delegacija u kolijevci najstarije humanitarne organizacije. Dijelili smo socijalnu pomoć – pakete iz donacije Agana Hodžića, kao i iz vlastitih sredstava. Nastojali sačuvati dostojanstvo svakog čovjeka. Jedini pružali humanitarno zbrinjavanje na Vučjaku. Potpisali smo Sporazum o saradnji sa Crvenim križem Lombardije. Brojne aktivnosti realizirali iz oblasti javnog zdravstva, ali i socijalne djelatnosti. Kontinuirano kroz donatore i vlastita sredstva pružili podršku velikom broju organizacija Crvenog križa u strukturi #CKFBiH

Brojne humanitarne aktivnosti su iza nas, nastojali smo pomoći što većem broju ljudi. Hvala našim volonterima, profesionalnom osoblju, partnerima, donatorima, saradnicima na svoj podršci u protekloj godini, jer nam je bila od izuzetnog značaja!

U želji da bude što manje onih koji trebaju našu pomoć, a mi ćemo nastojati uvijek biti #SvudaZaSvakoga, Crveni križ Federacije BiH vam želi sretnu 2020. godinu, puno zdravlja, sreće i uspjeha.

Činimo dobro, i budimo najbolja verzija sebe! Budimo #snagaHumanosti

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.