Isporuka medicinske opreme za domove zdravlja u Maglaju, Doboju, Šamcu i Domaljevcu

Dana 16.04.2015. godine biti će izvršena isporuka medicinske oprema za domove zdravlja u Maglaju, Doboju, Šamcu i Domaljevcu. Medicinska oprema je donirana od strane humanitarne udruge International Medical Corps,sa predstavništvom u Splitu, Hrvatska.Implementacija navedene donacije je izvršena u saradnji sa kompanijom Coca-Cola i Društvom Crvenog krsta/križa BiH. Medicinska oprema je donirana u svrhu poboljšanja zdravstvene zaštite stanovništva pogođenog poplavama u pomenutih gradova.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.