Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Sarajevo, 14.5.2019 u 09:00 sati

Sliv Une

Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi blagi porast vodostaja. Kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om) dostignute su na VS Klokot na rijeci Uni, te VS Ključ i VS Sanski Most na rijeci Sani. Prema prognostičkim meteorološkim modelima maksimalne oborine su prošle tokom prošle noći. Prognozira se pad intenziteta padavina na minimalne vrijednosti tokom dana. Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se blago povećanje vodostaja na slivovima rijeka Une i Sane, te postepena stabilizacija vodostaja. U poslijepodnevnim satima očekuje se pad vodostaja na svim stanicama.

Sliv Bosne

Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Bosne bilježi porast vodostaja. Kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja (za poplavna područja definisana FOP-om) dostignuta je na VS Maglaj rijeci Bosni. Prema prognostičkim meteorološkim modelima maksimalne oborine su prošle tokom prošle noći. Prognozira se pad intenziteta padavina na minimalne vrijednosti tokom dana. Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se blago povećanje vodostaja na stanicama zbog padavina u toku noći na gornjem toku sliva rijeke Bosne, te postepena stabilizacija vodostaja. U poslijepodnevnim satima očekuje se pad vodostaja na svim stanicama.

Sliv Save

Za poplavna područja u neposrednom slivu rijeke Save (Odžačka i Srednja Posavina) bilježi se porast vodostaja na vodomjernim stanicama Slavonski Brod i Šamac.

Informacije su podaci Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.