IFRC-ov trening: “Psihosocijalna podrška za migrantske zajednice”

Trening „Psihosocijalna podrška za migrantske zajednice“ održan je u Ankari, Turska, od 26. II do 1. III 2019. godine. Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine učešće su uzele Edina Ahmagić, DCKBiH i Vihorka Tomas, Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine

Trening je organizirala Međunarodna Federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC). Domaćin radionice je bio Crveni polumjesec Turske.

U okviru ovog treninga, razgovarano je o izazovima sa kojima se susreću djelatnici Crvenog križa/polumjeseca u migrantskim situacijama, te su obrađene sljedeće teme:

Stres i poteškoće u raseljeništvu, Problemi i životni uvjeti u raseljeništvu, IFRC oruđa i materijali, Stres, trauma i mentalno zdravlje u raseljeništvu, Interveniranje u krizi i tehnike, Psihološka prva pomoć i podržavajuća komunikacija, Psihološka podrška djeci u kriznim situacijama i Psihološka podrška pomagačima.

Učešće su uzeli predstavnici: Crvenog križa Bugarske, Crvenog križa Hrvatske, Crvenog krsta Makedonije, Crvenog krsta Crne Gore, Crvenog križa Slovenije, Crvenog krsta Srbije, Crvenog križa Italije, Crvenog križa Španjolske, Crvenog polumjeseca Turske, predstavnici Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Predavači: Ferdinand Garoff, psiholog, IFRC delegat za psihosocijalnu podršku. Alvaro Carmona, IFRC delegat za zdravstvo, Delegat za zdravstvo i socijalnu skrb Međunarodne Federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Davron Mukhamadiev.

Crveni polumjesec Turske organizirao je posjetu za učesnike treninga migrantskom centru u Ankari, gdje je azilantima CP Turske omogućio edukacije iz raznih oblasti poput šivanja i friziranja, kako bi im omogućili socijalnu inkluziju, a profesionalni psiholozi su angažirani kako bi se bavili najranjivijom skupinom azilanata – djecom i ženama.

Obzirom da se Bosna i Hercegovina nalazi na migrantskoj ruti, a u skladu sa „Apelom“ i dogovorom sa gospodinom  Davronom Mukhamadievom u obavezi smo održati trening za naše uposlenike i volontere koji rade sa migrantima u Bosni i Hercegovini u okviru sljedećih šest mjeseci.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.