Generalni sekretar u posjeti Internacionalnom Burč Univerzitetu

Na inicijativu potpredsjednika mladih Crvenog križa Federacije BiH, Harisa Magrdžije, a u povodu obilježavanja Svjetskog dana i Nedjelje/Tjedna Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca, generalni sekretar Namik Hodžić je dana, 13.05.2013.godine posjetio Internacionalni Burč Univerzitet i u razgovoru sa rektorom Univerziteta, g-dinom prof. dr. Huseyinom Pademom razgovarao o mogućim oblicima saradnje ove dvije društveno značajne institucije.

Zaključeno je da postoje realne pretpostavke za potpisivanje Sporazuma o saradnji u okviru kojeg će se na Burč Univerzitetu oformiti Sekcija Crvenog križa s ciljem promocije humanitarne misije Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca.Takođe, nakon potpisivanja Sporazuma uslijediti će i posjeta mladih Crvenog križa (učenika srednjih škola i potencijalnih studenata) kojima će se predstaviti osnovna djelatnost Univerziteta i mogućnosti studiranja koje nudi jedan od najcjenjenijih univerziteta na Balkanu.
Na kraju posjete, generalni sekretar je rektoru Univerziteta uručio prigodnu Foto(Monografiju) Crvenog križa FBiH, Stoljeće humanosti u BiH (1912-2012) koja je prošle godine izdata u povodu velikog Jubileja- Sto godina Crvenog križa/krsta u Bosni i Hercegovini.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.