Generalni sekretar Crvenog križa FBiH uručio uniforme ekipi prve pomoći za predstojeće Evropsko takmičenje

Danas je Generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, Namik Hodžić, organizovao prijem za članove FACE tima, koji će predstavljati našu državu na Evropskom takmičenju iz pružanja prve pomoći u Rumuniji, u periodu od 10.-13. septembra. Ovom prilikom je izvršena i primopredaja uniformi ekipi prve pomoći, a koje je obezbjedio Crveni križ Federacije BiH.

Članovi FACE tima imali su priliku porazgovarati sa Generalnim sekretarom o toku priprema za ovo takmičenje, kao i svojim očekivanjima na samom takmičenju.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.