Generalni sekretar Crvenog križa FBiH u posjeti organizacijama Crvenog križa općine Novi Travnik i Crvenog križa Srednjobosanskog kantona

 Generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, Namik Hodžić, posjetio je organizacije Crvenog križa općine Novi Travnik i Crvenog križa Srednjobosanskog kantona.

Tema razgovora sa rukovodstvom ovih organizacija ticala se izostanka finansijske podrške radu od strane općine Novi Travnik. Finansijske podrške nema od mjeseca jula 2014. godine. Ovom sastanku prisustvovao je i kantonalni inspektor za humanitarna pitanja.

Zaključeno je da je neophodno zatražiti hitan sastanak sa predsjedavajućim Općinskog vijeća, te načelnikom općine Novi Travnik. Ovom sastanku će, pored rukovodstva lokalne organizacije Crvenog križa, prisustvovati predsjednik Crvenog križa Federacije BiH, Ivo Juričević, te Generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH.

Ovu priliku Generalni sekretar Crvenog križa FBiH iskoristio je i da porazgovara sa mladima Crvenog križa koji su angažovani na obnovi ureda Crvenog križa, a koju podržavaju lokalni donatori, te im obećao i određenu pomoć od strane Crvenog križa Federacije BiH.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.