Generalni sekretar Crvenog križa FBiH na sjednicama Federalnog štaba Civilne zaštite

Generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH je od proglašenja prirodne nesreće u Federaciji BiH (04.02) pa sve do njenog prestanka ( 25.02.2012) svakodnevno bio prisutan na vanrednim sjednicama Federalnog štaba CZ kojih je održano ukupno 14. Takođe, u navedenom periodu održane su i dvije redovne sjednice Štaba CZ.

Osnovna  uloga sekretara je bila da predlaže, izvršava i koordinira aktivnosti Štaba u segmentu obezbjeđenja, raspodjele i dostave humanitarne pomoći (prije svega hrane, deka i lijekova) ugroženom stanovništvu od posljedica poplava.Takođe, sekretar je određene zadatke i direktno izvršavao, kao što je dostava humanitarne pomoći stanovništvu Žepe, posredstvom helikoptera Oružanih snaga BiH, te posjeta Kantonu 10 u Timu Fed.štaba CZ.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.