FŠCZ donio prvi set naredbi povodom proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa

Povodom proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH (FBiH) juče je (17. mart) u Sarajevu održana prva vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala zapovjednica Štaba Jelka Milićević.

Na ovoj, skoro osmosatnoj, sjednici donijete su brojne naredbe kojim se nalaže lokalnim samoupravama, kantonalnim upravama, privrednim društvima, fizičkim i pravnim licima i građanima mjere postupanja u skladu sa Odlukom o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području FBiH koju je 16. marta na tematskoj sjednici u proširenom sastavu, a na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ), donijela Vlada Federacije BiH. Ovom Odlukom se preciziraju mjere zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, reguliše se način finansiranja troškova koji nastanu donošenjem ove Odluke i nadležni organ koji preuzima sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, utvrđuje se način postupanja u slučaju traženja pomoći Oružanih snaga, te traženja međunarodne pomoći i obaveza realizacije naredbi štabova civilne zaštite.

Na jučerašnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ, između ostalih, donijeta je naredba o otkazivanju  održavanja svih javnih skupova u FBiH u skladu sa propisima o javnom okupljanju, o privremenom obustavljanju pružanja usluga kina, muzeja, pozorišta, koncertnih dvorana, umjetničkih galerija, javnih bazena i kupališta, sportskih i rekreacijskih centara, ugostiteljskih objekata svih kategorija  (restorana, pizzerija, slastičarni, ćevabdžinica, čajdžinica, fast food, izuzev objekata koji rade dostavu hrane, kao i narodne kuhinje, ali uz poštivanje epidemioloških standarda), frizerskih i kozmetičkih salona i igraonica.

Naređuje se trgovinama osnovnim prehrambenim artiklima (supermarketi, tržnice, pekare, apoteke, benzinske pumpe…) i centrima za pružanje usluga/šalter salama (naplatne službe javnih preduzeća, poštanski uredi, matični uredi jedinica lokalne samouprave, uredi sudova u radu sa strankama, banke, ispostave poreznih uprava, poslovnice zavoda i slično) da svoj rad i rad sa strankama organizuju po, do sada, prijavljenom radnom vremenu uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metar između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.

Svim federalnim i kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave, privrednim društvima, fizičkim i pravnim licima naređeno je da pojačaju provođenje opštih i posebnih mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, shodno Zakonu u zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH sa posebnim akcentom na pojačanu i vanrednu dezinfekciju poslovnih površina i sredstava javnog prevoza (autobusi, tramvaji, trolejbusi, kombi vozila, taxi vozila, sanitetska vozila).

Na jučerašnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ naređeno je javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama i ustanovama socijalne i dječije zaštite da provode pojačane vanredne mjere dezinfekcije, posebno liftova, stepeništa, rukohvata, rampi za invalide, službenih vozila i sanitetskih vozila za prevoz pacijenata.

Naređena je obustava posjeta i izlazaka svim štićenicima u ustanovama socijalne zaštite i Kazneno-popravnih zavoda.

Naređeno je direktoru FUCZ da aktivira federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite, a svi kantonalni, općinski/gradski štabovi civilne zaštite da odmah, po stupanju na snagu ove naredbe, angažuju sve formirane službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć kao i druge službe zaštite i spašavanja, specijalizirane jedinice civilne zaštite, radi provođenje mjera i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa te da stave na raspolaganje zalihe zaštitne opreme i materijalno-tehnička sredstva za ovu namjenu.

Naređuje se federalnim službama zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć – Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univezitetski klinički centar Tuzla, Kliničkom centru univerziteta Sarajevo, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i Javnoj ustanovi kantonalne bolnice “dr. Safet Mujić” Mostar da, u cilju ublažavanja posljedica širenja zarazne bolesti koronavirusa, poduzmu mjere i aktivnosti aktivnog nadzora za rano otkrivanje, testiranje, izolaciju i zbrinjavanje eventualnih slučajeva zaraze i dostavljanje kompletnih podataka o broju izolovanih i eventualno oboljelih od zarazne bolesti.

Zadužuje se kantonalne uprave civilne zaštite da obezbijede neprekidno funcionisanje kantonalnih operativnih centara civilne zaštite koji će putem broja 121 zaprimati sve pozive koji se odnose na pojavu zarazne bolesti koronavirus (prijava novih slučajeva, narušavanje samoizolacije ili drugih naredbi koje se odnose na ponašanje stanovništva u novonastaloj situaciji).

Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim kriznim štabovima naređeno je da u cilju sprečavanja širenja koronavirusa na području FBiH, primjenjuje Proceduru zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa koji ulaze u BiH preko graničnih prelaza na području FBiH. S tim u vezi, obavezuju se putnici, odnosno roditelji ili staratelji djece i maloljetnih lica, bez obzira da li se radi o stranom državljaninu ili državljaninu BiH koji ulaze u BiH, odnosno u FBiH, da se prilikom ulaska prijave nadležnom sanitarnom inspektoru ili drugom licu koje je ovlašteno za inspekcijski nadzor od strane Federalne uprave za inspekcijske. Federalni sanitarni inspektor je obavezan da svim koji ulaze u BiH izda Rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju u trajanju od 14 dana.

Na vanrednoj sjednici FŠCZ denesena je naredba koja se tiče vozača vozila u međunarodnom transportu, po kojoj je Federalni sanitarni inspektor dužan da vozaču vozila u međunarodnom transportu, po dolasku u BiH, na graničnom prelazu na teritoriju FBiH izda rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja boravka u BiH koji vozač navede, a najduže do 14 dana. Vozač vozila u međunarodnom transportu koji nije državljanin BiH dužan je da izolaciju provede u vozilu, a vozač bh. državljanin dužan je izolaciju u trajanju od 14 dana ili do odlaska na narednu vožnju provesti na adresi prebivališta ili drugoj adresi koju sam odredi prilikom izdavanja rješenja o izolaciji.

Zdravstvena ustanova iz FBiH koja obavlja prevoz pacijenata u svrhu pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenu ustanovu izvan FBiH dužna je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove najaviti okvirno vrijeme i mjesto ulaska u BiH, te na uvid dostaviti dokaz o obavljenoj zdravstvenoj usluzi za pacijenta kojeg prevozi. Ne pridržavanje mjera naloženih od federalne sanitarne inspekcije podliježe krivičnoj i prekršajnoj odgovornosti.

Naredbe i preporuke koje je donio Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva i krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva do 16.03.2020. godine ostaju na snazi sve dok se ne izmijene naredbama i proporukama Federalnog štaba civilne zaštite. U vrijeme dok traje proglašenje stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području F BiH, nalaže se Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalnim kriznim štabovima nadležnih ministarstava zdravstva da nastave sa radom sve do proglašenja prestanka stanja nesreće, a u skladu sa epidemiološkom situacijom dužni su predlagati mjere I preporuke štabovima civilne zaštite u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja koronavirusa (COVID-19).

Skoro sve naredbe se primjenjuju od srijede 18. marta u 6 sati i na snazi su do 31. marta ove godine. Ovaj prvi set mjera je obavezujuće za sve vlade u FBiH i one će se dopunjavati u danima koji slijede, u zavisnosti od epidemiološke situacije.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.