Federalni ministar rada i socijalne politike u posjeti Crvenom križu Federacije BiH

U ponedjeljak,12.03.2012. godine Federalni ministar rada i socijalne politike, g-din Vjekoslav Čamber sa saradnicima, Dobricom Jonjićem i Fehimom Bekanom posjetio je sjedište Crvenog križa Federacije BiH. Uz iskrenu dobrodošlicu, generalni sekretar Namik Hodžić se najprije zahvalio ministru na njegovoj prvoj posjeti sjedištu kao i značajnoj finansijskoj pomoći ministarstva i Vlade FBiH za izvršavanje javnih ovlaštenja koja provodi Crveni križ Federacije BiH, a potom kroz slajdove ministra upoznao o realiziranim aktivnostima u 2011 i planu za 2012, sa posebnim osvrtom na značajnu pomoć koju je struktura Crvenog križa u FBiH obezbijedila stanovništvu ugroženom od prirodne nesreće (snježne padavine i niske temperature) koja je prethodni mjesec zadesila Federaciju BiH.

Takođe, u razgovoru sa g. Čamberom generalni sekretar je posebno iznio očekivanja da će ministarstvo kojim rukuvodi ministar Čamber u kreiranju novih odredbi Zakona o igrama na sreću lobirati za dodjelu znatno više sredstava za javna ovlaštenja Crvenog križa, posebno u oblasti brige o starim osobama i dobrovoljnom davalaštvu krvi, kao i na važnosti ugradnje odredbi o plaćenom radnom danu za sve dobrovoljne davaoce krvi u Nacrt Zakona o radu. Ministar je izrazio zadovoljstvo činjenicom da Vlada FBiH ispunjava svoje obaveze prema Crvenom križu, te pohvalio rad Crvenog križa FBiH imajući u vidu njegovu misiju, posebno u vanrednim okolnostima koje su prethodnih dana zadesile FBiH. Naglasio je da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zainteresirano za programe socijalne zaštite i pomoći ugroženim kategorijama stanovništva i da će nastojati da se i ubuduće još više razvijaju partnerski odnosi sa Crvenim križem Federacije BiH i drugim organizacijama koje implementiraju humanitarne projekte za građane i zajednicu u BiH.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.