Održana evaluacijska radionica Međunarodnog komiteta Crvenog križa u BiH

U organizaciji Međunarodnog komiteta Crvenog križa u Sarajevu 4.,5.,i 6 decembra 2012. godine održana je evaluacijska radionica na temu procijene rezultata rada na prenosu podataka o nestalim osobama iz MKCK u INO, kao i prateće aktivnosti DCK/K BIH sa porodicama nestalih osoba u 2012 godini.Na radionici su sudjelovali: ispred Međunarodnog komiteta Crvenog križa u BiH Boris Kelečević, šef delegacije, predstavnici rukovodstva DCK/K BiH, Namik Hodžić generalni sekretar Crvenog križa FBiH, Đoko Mihajlović, generalni sekretar CKRS, Kolegij direktora INO-a: Amor Mašović VD Predsjedavajućeg kolegija direktora, Marko Jurišić i Milutin Mišić članovi, predstavnici Savjetodavnog odbora Instituta za nestale, šefovi područnih ureda Instituta za nestale, uposlenici MKCK delegacije u Sarajevu i članovi Stalnog tima za obuku i razvoj Službe traženja.

Na pomenutoj radionici je razgovarano o operativnoj saradnji sa  Nacionalnim Društvom  Crvenog križa na  informiranju  porodica  kao i  saradnju sa Institutom za nestale osobe. Posebna  pažnja  je  posvećena daljem  razvoju saradnje  između  Društva Crvenog krsta/ krža i Instituta za nestale osobe BiH  u skladu  sa  Sporazumom  koji je  potpisan  septembru  2011 godine. Ocijenjeno je da su rezultati rada na informiranju porodica kroz operativnu suradnju između Društva i Instituta  za nestale osobe izuzetno dobri. Reakcije porodica nestalih na rad djelatinka Službe traženja Crvenog križa i pristup koji imaju prema porodica  nestalih osoba su pozitivne.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.