Ekipe Crvenog križa pružile više od 130 usluga prve pomoći tokom Marša mira

I ove godine Crveni križ Federacije BiH učestvovao je u pripremi i realizaciji aktivnosti u okviru obilježavanja 25. godišnjice stradanja Bošnjaka u genocidu u Srebrenici. Tako je više od 65 volontera i uposlenika Crvenog križa Tuzlanskog Kantona učestvovalo u praćenju Marša mira, a ekipa Crvenog križa Kantona Sarajevo 11. jula u Potočarima vršila je sanitetsko obezbjeđenje.  

Također, mobilni tim Crvenog križa Federacije BiH učestovao je i sanitetski obezbjeđivao „9. Internacionalni moto maraton Srebrenica“ u kojem je učestvovalo oko 200 motorista. Timovi Crvenog križa, također, su bili prisutni i na ispraćaju tabuta sa gradskog groblja u Visokom.  

Zbog aktuelne epidemiološke situacije posebna pažnja posvetila se poštivanju i primjeni svih higijensko-epidemioloških mjera, kao i mjera zaštite i samozaštite.

Na dan kolektivne dženaze, 11.jula u Potočarima, ekipa sastavljena od 10 volontera, vršila je mjerenje tjelesne temperature svim učesnicima koji su ulazili u Memorijalni centar Potočari.

Kada je riječ o Maršu miru timovi Crvenog križa Tuzlanskog Kantona bili su podijeljeni u 5 ekipa Prve pomoći koje su pješačile zajedno sa učesnicima pohoda i pružali im prvu pomoći. Također formirani su i timovi koji su bili zaduženi za osiguranje adekvatnog smještaja i ishrane članova ekipe te za šatorsko naseljelje.

Tokom trajanja Marša mira, ekipe Crvenog križa pružile su 132 usluge zbrinjavanja povreda – od tretiranja bolova do obrade žuljeva i drugih vrsta povreda, kao i transporta učesnika koji zbog povreda i pomoć.

Osim ekipa prve pomoći formiran je tim čiji je zadatak bio transport povrijeđenih učesnika do najbliže sanitetske ekipe ili zdravstvene ustanove. Timovi za transport obavili su 33 transporta povrijeđenih, u okviru kojih je jedan transport do zdravstvene ustanove.

Također, jedna ekipa sastavljena od 3 volontera sa vozilom Crvenog polumjeeseca Turske svakodnevno je vršila distribuciju voća, vode i zaštitnih sredstava za sve učesnike Marša mira, koje je najvećim dijelom osigurao Crveni polumjesec Turske.

U cilju kvalitetne komunikacije odgovornih osoba angažirana je ekipa Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta, koji su osigurali sistem radio-veze sa dva mobilna repetitora i  ručnim stanicama.

U sastavu ekipa Crvenog križa Federacije učestvovali su volonteri i uposlenici Crvenog križa Tuzlanskog Kantona te iz općinskih/gradskih organizacija Crvenog križa Kalesije, Lukavca, Sapne, Gradačca, Srebrenika, Teočaka, Tuzle, Banovića, Živinica, Žepča, Brčko Distrikta i Srebrenice te volonteri i uposlenici CK Kantona Sarajevo, CK Visoko i CK Brčko Distrikta.

Važno je naglasiti da su sve aktivnosti realizirane u saradnji sa Pododborom za logističku podršku i realizaciju obilježavanja 25.godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, kao i Pododbora za Marš mira.

Iz Crvenog križa Federacije BiH zahvalili su svim volonterima i uposlenicima Crvenog križa koji su nesebičnim zalaganjem i maksimalnom predanošću olakšali jedni drugima obavljanje zajedničkog zadatka: dostojanstvena briga o učesnicima Marša mira.

Iz Crvenog križa također su zahvalili svim donatorima koji su omogućili da volonteri i osoblje Crvenog križa TK na adekvatan način realiziraju sve planirane aktivnosti.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.