Šef delegacije Međunarodnog odbora Crvenog križa za BiH posjetio sjedište Crvenog križa FBiH

U petak, 07.10.2011.godine sjedište Crvenog križa Federacije BiH je posjetio g-din Boris Kelečević, Šef Delegacije MKCK za BiH gdje je o aktuelnom stanju u Crvenom križu/krstu Bosne i Hercegovine razgovarao sa Namikom Hodžićem, generalnim sekretarom.

Boris Kelečević je istakao da će Delegacije MKCK i u narednom periodu podržavati strukturu Crvenog križa u BiH, posebno u oblasti traženja nestalih osoba, međunarodnog humanitarnog prava i upozoravanje na opasnost od mina.
Namik Hodžić je zahvaljujući se MKCK na dosadašnjoj programskoj i operativnoj podršci istakao značaj Delegacije MKCK U BiH za sveukupni razvoj ND u BiH i primijetio da u narednom periodu, do okončanja svoje Misije, Delegacija MKCK , a u cilju jačanja kapaciteta ND i njegove samoodrživosti, treba posebno osnažiti partnerske odnose Društva CK BiH sa državnim organima Bosne i Hercegovine ( Parlamentarnom Skupštinom i Vijećem ministara BiH)
Nakon razgovora, Boris Kelečević je obišao prostorije Crvenog križa FBiH, gdje je kratko razgovarao sa uposlenicima.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.