Edukacija o osnovama prve pomoći Crvenog križa općine Ilidža za uposlenike Desete osnovne škole

U toku protekle sedmice Crveni križ općine Ilidža realizirao je edukaciju za uposlenike Desete osnovne škole Ilidža.

Naime, nekoliko puta su uposlenici imali priliku da prisustvuju situacijama u kojima je učenicima trebala pomoć, usljed neke povrede ili stanja, ali nisu znali kako reagovati. Na njihov poziv, Crveni križ općine Ilidža organizirao je predavanje o osnovama prve pomoći, posebno obraćajući pažnju na povrede i stanja karakteristične za njihovu radnu sredinu i rad sa djecom.

Predavanju je prisustvovalo 30 uposlenika škole: nastavnici, tehničko osoblje, uposlenici uprave, kao i direktor škole.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.