Crveni križ Federacije BiH i Dansko vijeće za izbjeglice: Lica u pokretu trebaju solidarnost i humanost svih nas

Povodom Međunarodnog dana migranata, koji se, po odluci Opće skupštine Ujedinjenih naroda, obilježava 18. decembra, Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine (CKFBiH) i Dansko vijeće za izbjeglice (DRC) predstavili su trenutne potrebe migranata, izbjeglica i tražilaca azila u našoj zemlji, naglasivši potrebu za što hitnijim proširenjem smještajnih kapaciteta, kako bi se smanjio broj lica koja borave na otvorenom, a s tim i ublažila humanitarna katastrofa.

  • Dansko vijeće za izbjeglice koordinira i zagovara pružanje  medicinske pomoći za migrante, izbjeglice i tražitelje azila u Bosni i Hercegovini, vodeći računa i o javnom zdravstvu, kroz blisku saradnju s zavodima za javna zdravstvo, ministarstvima zdravstva, brojnim kliničkim centrima, domovima zdravlja te bolnicama, kao i sa Svjetskom  zdravstvenom organizacijom u BiH. U svakom od postojećih privremenih prihvatnih centara postoji ambulanta, u kojoj rade medicinski timovi iz lokalnih domova zdravlja, a u sklopu koje se vrši upućivanje na specijalističke preglede ili na duže liječenje po potrebi u bolnice ili kliničke centre. Prosječno, na mjesečnom nivou, DRC podržava medicinske timove u ambulantama za više od 6.000 medicinskih pregleda, te više od 1.200 direktnih medicinskih intervencija. Dansko vijeće doprinosi sprovođenju medicinskih pregleda za polazak djece u školu, , redovnu imunizaciju, pedijatrijske preglede djece iz kategorije migranata i tražioca azila, kao i svaki vid primarne i sekundarne zdravstvene zaštite za odrasle osobe – poručila je Naida Softić, projektna koordinatorica DRC-a.

Od početka COVID-19 pandemije  urađeno je 58,521 medicinskih skrininga, 354 lica u pokretu su testirana na COVID-19 u skladu sa protokolom uspostavljenim za ove svrhe. U privremenim prihvatnim centrima realizirane su preventivne mjere, u skladu s preporukama Svijetske zdravstvene organizacije, a one podrazumijevaju dijeljenje informacija i materijala za zdravstvenu prosvećenost unutar centra i praćenje poštovanja tih mjera, kako od strane korisnika tako i od samih pružaoca usluga. Za sve one koji nemaju pristup smještaju, a kojih je prema trenutnim nezvaničnim podacima oko 1,500, DRC u partnerstvu s organizacijama Crvenog križa, na različitim lokacijama osigurava zaštitu u vidu prve pomoći, podjele prehrambenih namirnica, vreća za spavanje, obuće i odjeće, kao i paketa sa sredstvima za održavanje lične higijene.

  • U skladu sa projektima Crvenog križa Federacije BiH i DRC kroz donatorska sredstva ECHO-a i Švicarske ambasade u BiH formirani su mobilni timovi za pružanje podrške migrantima, izbjeglicama i tražiteljima azila u TK, Kalesiji, Ključu, Cazinu, Bosanskom Petrovcu, Sarajevu, Mostaru, kao i terenski ljekari i psiholozi. Od početka 2020. godine do sada pruženo je 33.136 intervencija prve pomoći, 32.125 usluga psihosocijalne podrške, 1.998 konsultacija i intervencija od strane ljekara, te 1.501 usluga psiholog. Pored ovih timova, Crveni križ FBiH uz partnerstvo i koordinaciju sa DCKBiH, IFRC, MKCK i Švicarskim CK ima formirane timove za humanitarno i zdravstveno zbrinjavanje migranata koji su svakodnevno na terenu. U ovoj godini podijelili su više od 60.000 paketa hrane i higijene, a aktivni su i  u programima obnavljanja porodičnih veza, prve pomoći, psihosocijalne podrške i sl. – istakao je Jasmin Nikšić, koordinator za zdravstvo u migracijama Crvenog križa Federacije BiH.

Dansko vijeće za izbjeglice naglasilo je značaj podrške Švicarske agencije za razvoj i saradnju zdravstvenim institucijama širom Bosne i Hercegovine. Imajući na umu posvećenost, empatičnost i požrtvovanost medicinskih radnika koji imaju samo jedan cilj – pružiti jednaku pomoći svim ljudima kojima pomoć treba, SDC je u periodu od decembra 2019. do juna 2020. godine podržao rad zdravstvenih ustanova na području Unsko-sanskog kantona. Doniranjem medicinske opreme i aparata značajno je unapređena kvaliteta medicinskih usluga za lokalno stanovništo te za lica u pokretu, a ojačani su tehnički kapaciteti zdravstvenih ustanova. Trenutno se završava faza projekta tokom koje se unapređuju određeni odjeli u zdravstvenim ustanovama na području Sarajevskog, Hercegovačko-neretvanskog i Unsko-sanskog kantona.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.