Donatori

MEĐUNARODNI DONATORI:
1. ICRC-Delegacija u BiH
2. IFRC-Delgacija u BiH
3. Italijanski Crveni križ
4. LDS Charities iz SAD-a
5. Crveni polumjesec UAE
6. Švicarski Crveni križ
7. Ambasada Saudijske Arabije

DOMAĆI DONATORI:

1. Federalna uprava civilne zaštite
2. Federalno ministarstvo zdravstva
3. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
4. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
5. Fedralni zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje
6. BH Telecom
7. Bosnalijek
8. Pliva
9. Coca-Cola Sarajevo
10. Sinalco
11. ASA Auto
12. Klas Sarajevo

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.