Donacija IFRC-a za obnovu/sanaciju oštećenih objekata građana u područjima ugroženim poplavama u ZE-DO kantonu

Dana 26.09.2014,godine, upriličena je posjeta delegacije IFRC-a i Crvenog križa FBiH, Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona i općinama Zenica, Žepče, Zavidovići i Doboj Jug.
Delegaciju su sačinjavali: g-đa Wendy Brightman, delegat za prenos novčanih sredstava ustupljenih od strane Američkog Crvenog krsta, Alma Đozić, koordinator IFRC-a delegacije u Sarajevu i Senadin Kumro, koordinator ispred Crvenog križa Federacije BiH.

Navedenom prilikom je održan sastanak sa sekretarima organizacija Crvenog križa sa ciljem upoznavanja sa novčanom donacijom IFRC-a za obnovu/sanaciju oštećenih objekata građana u područjima ugroženim poplavama u ZE-DO kantonu.Donaciju u iznosu 1200 KM bi trebalo dobiti ukupno 125 najugroženih građana u navedenim općinama za popravku i saniranje njihovih kuća od poplava, a koji do sada nisu dobili nikakvu novčanu donaciju od Crvenog križa/krsta ili drugih donatora.
Donacija novčanih sredstava će se realizovati u narednom periodu u saradnji sa općinskim organima vlasti.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.