Dodatna pomoć za pripremu obroka za migrante, paketići za najmlađe u USK i Salakovcu

Crveni križ Federacije BiH je u skladu sa Odlukom o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Vlade Federacije BiH, od 26.09.2019. godine od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike dobio podršku u iznosu od 38.000,00 KM. za realizaciju projekta „Unaprijeđenje kvaliteta života migranata kroz rješavanje pitanja dodatne ishrane“

Ovim projektom je, nabavkom dodatnih artikala, poboljšana ishrana migranata u područjima pogođenim krizom, prije svega u centrima Bira i Borići u Bihaću, Miral u Velikoj Kladuši, hotelu Sedra u Cazinu i Salakovcu u Mostaru.

Projektom je izvršena nabavka prehrambenih artikala, prije svega začina u skladu sa običajima zemalja iz kojih pristižu migranti (kurkuma, curry, origano) i drugih namirnica (sokovi, džem, sir),  zatim, mlijeka, kašica i drugih visokoenergetskih namirnica (grožđice, hurme, suhe šljive) kao i novogodišnjih paketića za djecu.

Za kuhinje u kojima se priprema hrana nabavljeni su začini, a suho voće, voćni sokovi i kašice su direktno podijeljeni migrantima. Realizacijom ovog projekta osigurane su dodatne količine namirnica koje mogu poboljšati kvalitet i ukus toplog obroka za migrante, a podjelom visokoenergetskih namirnica poboljšan je kvalitet obroka. Nabavkom novogodišnjih paketića (280 za USK i 60 za Mostar) dat je doprinos očuvanju zdravlja i mentalnog zdravlja djece smještene u migrantskim centrima.

Vrijedi istaći da smo u 2019. godini, pored ovog projekta, po Planu utroška sredstava za 2019. odobrenim Odlukom o dodjeli sredstava Crvenom križu FBiH, od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, pod stavkom „Podrška zbrinjavanju migranata“ u vrijednosti 30.310,72 KM također podržali zbrinjavanje migranata u Tuzli, Salakovcu i Unsko-sanskom kantonu nabavkom i podjelom konzervirane hrane u vrijednosti, kao i nabavkom i podjelom čarapa, potkošulja i donjeg rublja u vrijednosti. Također, nabavljeno je dodatno i 4000 pari čarapa i 1200 higijenskih paketa, koji će  uskoro će biti podjeljeni migrantima van privremenih prihvatnih centara u USK, TK i KS.“, istakao je Namik Hodžić, generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.