Distribuirana humanitarna pomoć za 30.06.2014. godine

Dana 30.06.2014. godine distribuirana je od strane Crvenog križa Federacije BiH humanitarna pomoć za ugroženo stanovništvo Unsko-sanskog kantona, roba po Apelu i SOP-u: paketi higijene, voda,  podmetači spužve, ćebad, sredstva za čišćenje, dezinfekciona sredstva, gumene čizme, pumpe za vodu-revers i paketi hrane.