Distribucija pelena za socijalno ugroženo stanovništvo u FBiH

Dana 11.03.2013 godine Crveni križ Federacije BiH je putem kantonalnih organizacija Crvenog križa započeo sa distribucijom 17 280 komada pelena u vrijednosti oko 15. 000, 00 KM za korisnike kućne njege i osobe sa invaliditetom.