Distribucija humanitarnih roba za socijalno ugroženo stanovništvo u FBiH

Dana 22.11.2013 godine putem kantonalnih organizacija Crvenog križa započela je distribucija  600 paketa hrane i 600 paketa higijene u vrijednosti  24.000 KM obezbjeđenih od strane Crvenog križa FBiH,  kao i paketa odjeće u vrijednosti 90. 000 KM, a koji su donacija Crvenog polumjeseca Turske za socijalno ugroženo stanovništvo u FBiH.