Distribucija humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu u FBiH

Dana 13.02.2012 godine započela je distribucija 3600 litara mlijeka koje je Dukat mljekara darovala za građane snijegom zametenih područja u Federaciji BiH. Cjelokupna količina mlijeka će tokom današnjeg i sutrašnjeg dana biti od strane Crvenog križa FBiH dostavljena do kantonalnih ureda Crvenog križa koji će ga prema prioritetima uz pomoć civilne zaštite dostaviti stanovništvu.

Istog dana je započela distribucija 300 paketa hrane – donacija humanitarne Mormonske organizacije iz SAD-a. Crveni križ Federacije BiH će putem Crvenog križa kantona distribuirati i za kolektivne centre u kantonima, romska naselja i povratnička naselja pomoć u vidu:

-63 paketa lijekova za odrasle
-52 paketa lijekova za djecu
-7 paketa hrane za djecu

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.