Events for Decembar 2022

Završen je Plan Upozoravanja na mine za općinu Bosanska Krupa, koji je na terenu realizovao Crveni križ Federacije BiH, uz finansijsku podršku Međunarodnog komiteta Crvenog križa – Ured u BiH.

U Sklopu Plana implementacije, obnovljeno je devet postojećih bilborda sa kartama minske situacije.