Delegacija Crvenog križa/krsta BiH u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH

Na inicijativu Crvenog križa Federacije BiH, pomoćnica Ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, g-đa Saliha Đuderija sa saradnikom Samirom Šlaka, 28.01.2013.godine razgovarala je sa delegacijom Crvenog krsta/križa BiH, generalnim sekretarom Crvenog križa FBiH, Namikom Hodžićem i generalnim sekretarom DCK BiH, Dušanom Kulušićem o aktuelnim pitanjima u sturkturi DCK BiH, a posebno o sudbini Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o DCK BiH i pitanju finansiranja djelatnosti DCK BiH od strane Vijeća ministra, odnosno Parlamenta BiH.

Predstavnici resornog državnog ministarstva su istakli da je, u pogledu iniciranih procedura za izmjene i dopune Zakona o DCK BiH, još u aprilu 2012.godine, od strane Crvenog krsta RS Ministarstvu upućeno pismo za povlačenje navedenog zakona iz procedure, te da je iz tih razloga zakon i zaustavljen na nivou Ministarstva i nije proslijeđen prema Vijeću ministara BiH.
U cilju podrške DCK BiH, zaključeno je da Stručna služba DCK BiH Ministarstvu dostavi urgentni zahtjev za rješavanje finansijskih problema, zatim informaciju o stanju sa obnovom zgrade ND u Sarajevu i povratom imovine u R.Hrvatskoj, te evenutualne prijedloge projekata koji se mogu aplicirati prema fondovima Evropske unije i drugim međunarodnim donatorima.
Takođe, g-đa Đuderija je predložila održavanje jednog šireg sastanka u Nacionalnom društvu, gdje će se razgovarati o svim vitalnim pitanjima ND, posebno onih za koje postoje zakonske i druge međunarodne obaveze državnih institucija BiH u pogledu finansiranja djelatnosti Crvenog krsta/križa BiH.
Na kraju, generalni sekretar Crvenog križa Namik Hodžić je domaćinima uručio prigodnu (Foto) Monografiju CK FBiH“ Stoljeće humanosti u BiH 1912 – 2012“ izdatu u povodu obilježavanja 100 godina Crvenog krsta/križa u Bosni i Hercegovini.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.