Crveni križ u BiH potpisao Sporazum sa Švicarskim Crvenim križem: Osigurana novčana pomoć za više od 1.300 osoba

Danas je u zgradi Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine potpisan sporazum u okviru projekta “Zimska pomoć 2023-2024“.

Riječ je o projektu koji će biti realiziran u 19 lokalnih zajednica širom BiH, a koji podrazumijeva novčanu pomoć za 520 domaćinstava, odnosno više od 1.300 pojedinaca, koji su u socijalnoj potrebi.

Sredstva za implementaciju projekta osigurao je Švicarski Crveni križ. Ukupna vrijednost projekta za pomoću socijalno ugroženom stanovništvu je 181.950,00 KM. Inače, riječ je o projektu koji Delegacija Švicarskog Crvenog križa u BiH provodi posljednjih osam godina, a za to vrijeme pružena je pomoć za 8.000 domaćinstava u vrijednosti od 1.200.000 KM. 

Generalni sekretar Društva Crvenog krsta/križa BiH Namik Hodžić i šefica Delegacije Švicarskog Crvenog križa u BiH sporazum su potpisali sa predstavicima entitetskih i loklanih organizacija Crvenog krsta/križa.

Inače, Društvo Crvenog krsta/križa BiH nastoji ispunjavanje svojih javnih ovlaštenja, te ciljeva i zadataka definiranih Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa BiH, prilagoditi savremenim trendovima u međunarodnom humanitarnom sektoru. Iz humanitarnih i pragmatičnih razloga, međunarodni humanitarni sektor, što uključuje i Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, se sve češće odlučuje za programe podrške korisnicima u vidu keš transfera, umjesto dosadašnje prakse podjele humanitarnih paketa koji su isti za sve korisnike bez obzira na različitost njihovih potreba.

Glavna karakteristika keš transfer programa, je promoviranje osnaživanja i zaštita digniteta korisnika dajući im određeni stepen fleksibilnosti i izbora. Dodatni benefit korištenja keš transfer programa je multiplikativni efekat, jer korisnici trošenjem novca u lokalnim marketima povećavaju obim lokalne trgovine čime se pozitivno djeluje na lokalno ekonomsko tržište.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.