Crveni križ grada Gradačac organizirao općinsko takmičenje iz pružanja prve pomoći

Crveni križ Grada Gradačac je dana 29.04.2024.godine realizovao 24. gradsko takmičenje iz prve pomoći za učenike osnovnih škola sa područja Grada Gradačac. Takmičenje je realizirano na sedam poligona, a cilj je promoviranje aktivnosti Crvenog križa grada Gradačac u smislu afirmacije prve pomoći, kao i provjera elementarnih znanja iz prve pomoći te praktična uvježbanost učenika ekipa prve pomoći.

Domaćin takmičenja bila je OŠ “Mehmed beg Kapetanović Ljubušak ” Srnice Donje, Gradačac.

Takmičenju se odazvalo svih 7 osnovnih škola.

1. OŠ ” Ivan Goran Kovačić”

2. OŠ “Dr. Safvet beg-Bašagić

3. OŠ “Hamdija Kreševljaković”

4. OŠ “Hasan Kikić”

5. OŠ ” Mehmed beg-Kapetanovic Ljubušak”

6. OŠ “Edhem Mulabdić”

7. OŠ “Musa Ćazim Ćatić”

Prva tri mjesta zauzele su sljedeće ekipe u kategoriji podmlatka:

1. JU OŠ “Ivan Goran Kovačić” Gradačac

2. JU “Dr. Safvet beg-Bašagić” Gradačac

3. JU OŠ “Edhem Mulabdić ” Mediđa Donja, Gradačac

Sve ekipe su pokazale zavidan nivo osposobljenosti u ekipnom/takmičarskom pružanju prve pomoći.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.