Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje konkurs za prijem volontera u Klub mladih Crvenog križa Federacije BiH

  1. Opći podaci

 Na konkurs se mogu prijaviti svi motivirani volonteri u strukturi Crvenog križa Federacije BiH (općine, gradovi i kantoni/županije) koji imaju između 15 i 30 godina.

  1. Rokovi

Sve prijavnice trebaju biti dostavljene na email mladi@ckfbih.ba , najkasnije do __13.04.2018______. godine. Skype intervjui će se obaviti u periodu od _16.04__ do _20.04___ 2018. godine. Rezultati konkursa biti će objavljeni najkasnije do ___23.04.____ 2018. godine, a o istima će svi prijavljeni biti obavješteni i putem vlastitih e-mail adresa.

  1. Obrazac za dostavljanje prijedloga

Crveni križ Federacije BiH će izraditi Prijavnicu za volontere i elektronski je dostaviti organizacijama Crvenog križa. Prijavnica sadrži osnovne podatke o volonteru, iskustva, znanja i motivaciju, sa pečatom i potpisom odgovorne osobe (sekretara/tajnika). Prijavnice koje ne budu imale naznačene podatke neće biti u konkurenciji za prijem u Klub mladih CKFBiH.

  1. Izbor volontera

Odabir volontera izvršit će Stručna komisija pri Crvenom križu Federacije BiH. Stručnu komisiju čine: Predsjednik mladih CKFBiH, Stručni saradnik za rad sa mladima pri CKFBiH i član Predsjedništva mladih CKFBiH. Sa kandidatima koji budu prošli u uži krug odabira moguće je obavljanje Skype razgovora.

  1. Više informacija o Klubu mladih CKFBiH

Klub mladih CKFBiH nastaje kao odgovor na potrebu postojanja takve intemedijarne strukture koja bi lokalnim i kantonalnim organizacijama pružala različite vrste usluga, od treninga, edukacija, različitih vidova pružanja savjeta i konsultacija, prilika za umrežavanje i širu distribuciju i razmjenu informacija. Klub mladih je resursni centar i služi kao resurs znanja i iskustva, ali i kao kapacitet podrške za trening, edukaciju i istraživanje. Namjera aktivnosti Kluba mladih CKFBiH je da poveže razne strane i subjekte u cilju razvoja njihovih kapaciteta, sticanja znanja i iskustava, unaprijeđenje vještina u struci, upravljanja i volonterizma. Detaljniji opis djelovanja Kluba mladih CKFBiH, kao i otvorenog konkursa, dostupan je u pratećim dokumentima, koji se nalaze u Dowload sekciji.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.