Crveni križ Federacije BiH dogovorio nastavak zbrinjavanja migranata u Bihaću i Velikoj Kladuši sa IOM-om za naredna 3 mjeseca

U prostorijama Crvenog križa grada Bihaća, održan je sastanak sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM). Crveni križ Federacije BiH uspio je dogovoriti dalji nastavak zbrinjavanja migranata u Đačkom domu u Bihaću, ali i u Velikoj Kladuši u saradnji sa IOM-om. Dogovor je postignut za naredna tri mjeseca – juli, avgust i septembar. Očekuje se potpisivanje sporazuma naredne sedmice. Sastanku su prisustvovali predstavnici IOM-a, Crvenog križa Federacije BiH, Crvenog križa Unsko-sanskog kantona i Crvenog križa grada Bihaća.

Nakon toga, također je održan treći po redu koordinacioni sastanak međunarodnih humanitarnih organizacija, općinskih institucija, kao i predstavnika vlasti. Na sastanku su prisustvovali: predstavnici IOM-a Irma Sadiković i Bogdan Runić, Koordinator UNHCR-a za Unsko-sanski kanton Seid Husagić, Vođa misije MSF – Ljekari bez granica, gdin. Stephane Moissains, predstavnici Crvenog križa Federacije BiH, CK USK-a i CK grada Bihaća, Službe za poslove sa strancima, Ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo, te predstavnici organizacija Save the children, World vision, EMMAUS, UNDSS, BHWI, OSCE, IPSIA, Žene sa Une, Dom zdravlja Velika Kladuša, MUP USK-a, te savjetnici gradonačelnika Bihaća i načelnika Velike Kladuše.
Na sastanku je podnesen izvještaj šta je učinjeno proteklog perioda, te koji su daljnji koraci.
Istaknuta je poboljšana saradnja Crvenog križa sa UNHCRom i IOMom, te sa MUPom USK-a gdje je sigurnosni aspekt znatno povećan.
Naglašeno je da zdravstveni sektor treba što prije da se stavi u funkciju da bi se prvenstveno pružila podrška Domovima zdravlja, napravila kompletna slika stanja na području USK-a kako bi se mogla pružiti adekvatna medicinska skrb za sve one koji imaju potrebu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.