Crveni križ u pokušaju skretanja pažnje svjetske javnosti na BiH zagađenu minama i NUS-om

U periodu 03.-10.11. 2013 godine u posjeti Bosni i Hercegovini bila je Veronique de Viguerie poznati fotograf, koja je ispred MKCK u Ženevi angažirana kako bi napravila fotografije za izložbu koju krajem juna 2014 godine organizira MKCK u Mozambique-u. Pomenuta izložba bi trebala predstavljati dio Konferencije o implementaciji primjene Konvencije iz Ottawe.Treba istaći da je Bosna i Hercegovina izabrana kao jedna od pet najugroženijih zemalja, te da će na izložbi pored BiH biti prikazane i fotografije iz Cambodia-e, Colombia, Iraq i Mozambique.

Prilikom posjete poznatog fotografa BiH, Crveni križ Federacije BiH je održao prezentaciju za učenike Osnovne škole „Zahid Baručija“ u Vogošći , te upriličio posjetu delegacije MKCK i fotografa nastradalim mališanima u MZ Žunovnica – Hadžići. Tom prilikom su im uručeni skromni pokloni – tableti.
Posjećena je i bivša kasarna Žunovnica i delegacija se uvjerila da još uvijek stoje neeksplodirane granate pored puta, da mnogi da bi obezbjedili egzistenciju svojoj porodici, skidaju metal sa protutenskovskih mina (koje stoje na gomili i uokolo razasute), sa neksplodiranih granata skidaju bakarne dijelove, itd. Područje je neobezbjeđeno fizički, tako da mještani a i djeca iz naselja slobodno zalaze u kontaminirano područje.
Ono što zabrinjava je nebriga vlasti o takvim područjima, 18 godina poslije rata, tako da bi se bar granate i mine koje se vide mogle ukloniti da ne dolazi do stradavanja.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.